Süryani mülklerinin Hazine’ye devredilmesi Meclis gündeminde

Süryani Mardin Milletvekili Tuma Çelik, “Süryani halkına ait kilise, manastır, mezarlık ve diğer arazi ve mülklerin Hazine’ye devredilmesinin temel gerekçesi nedir?” diyerek Kültür ve Turizm Bakanı’na bir soru önergesi verdi.31-07-2018 11:41

İleri Haber

Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Süryanilere ait mülklerin Hazine’ye devredilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Mardin’de 2002 yılından sonra yapılan kadastro işlemlerinde, azınlık vakıflarının mülk edinmesine yönelik değiştirilen Vakıflar Yasası ile Süryanilere ait mülkler, köy tüzel kişiliklerine bırakıldığı hatırlatıldı. Mardin’in büyükşehir olması ile köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve il idaresine bağlanmasının ardından ise Mardin Valiliği tarafından kurulan tasfiye komisyonu, tüzel kişiliği sona eren köylerdeki mülklerle ilgili devir ve tasfiye işlemleri başlattığı belirtilen önergede, 2016’da Mardin’in ilçelerinde bulunan, Süryani cemaatine ait birçok kilise, manastır, mezarlık ve diğer arazilerin, Mardin Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Süryanilere ait vakıflara devredilmesi gerekirken Hazine’ye devredildiği kaydedildi.

"Sonrasında yürütülen çalışmalar neticesinde 1/914 esas numaralı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”na eklenen bir maddeyle, Süryani Halkına ait vakıflardan ait hazineye devredilen kilise, manastır ve mezarlıktan oluşan 110 mülkten 56 mülk iade edildi 54 mülkün ise iadesi yapılmadı" denilen önergede, Kültür Bakanı Ersoy'a şu sorular soruldu:

"1) Mardin’de Süryani halkına ait kilise, manastır, mezarlık ve diğer arazi ve mülklerin Hazine’ye devredilmesinin temel gerekçesi nedir?

2) Hazine’den Süryani halkına ait vakıflara devredilmesi gereken 54 mülk ile ilgili bir çalışmanız var mı?

3) Bu konuda dava konusu olan kaç mülk bulunmakta ve bu davalar hangi aşamadadır?

4) Mardin’de Süryani halkına ait tarihi mülklerin devlet tarafından korunamaması Türkiye’nin kurucu sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın 42/3, 38-44. maddeleri ihlali değil midir?"