Sözleşmeli öğretmen alımında değişiklik: ‘Kadrolaşmanın önünü daha fazla açacaklar’

MEB sözleşmeli öğretmen alımında değişikliği gitti. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan "Biz liyakat dedikçe onlar kadrolaşmanın önünü açtılar" diye konuştu.27-10-2017 11:44
İleri Haber

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına yönelik değişiklik yapılan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli öğretmen alımındaki sözlü sınav komisyonunda, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan personel yer alacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan madde şu şekilde;

" MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan personel arasından belirlenen bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde üyelerden biri, Bakanlıkça, öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenebilir.”

TORPİL VE KADROLAŞMA DEMEYE DEVAM

Sözleşmeli öğretmen alımındaki değişiklik için İleri Haber'e açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, "Umudunu kaybeden yüzbinlerce öğretmen yarattılar, biz liyakat dedikçe onlar kadrolaşmanın önünü açtılar" dedi.

"SORUN SADECE MÜLAKAT DEĞİL"

Hangi üniversiteden mezun olursa olsun KPSS'den çok yüksek bir puan alsa bile, eğer hükümet bir kişiyi uygun bulmuyorsa, bu kişinin atanamadığını yıllardır görüyoruz diyen Aydoğan, "Siyasi iktidarın bir süredir kamu istihdamında benimsemiş olduğu, ‘Güvenlik soruşturması’ adı altında yapılan siyasi fişlemeler, özellikle farklı kimlik ve mezheplere yönelik olarak benimsenen ayrımcı tutumların sürdürülmesi halinde yapılacak atamaların öncekilerden farklı olmayacaktır. Öğretmen adaylarını Eğitim Bir-Sen üyesi olmaya zorluyorlar." dedi.

"UCU AÇIK BİR SÖYLEM"

Değişen maddede ihtiyaç duyulması halinde üyelerden biri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim üyelerinden seçilecek olmasını da değerlerinden Aydoğan, " Bu ucu çok açık bir söylem, hükümet burada ihtiyaç duyduğunda yine kendi adamını komisyona yerleştirecek. Biz yıllardır itiraz ettikçe liyakat dedikçe, bu şekilde kadrolaşmanın önünü daha fazla açacaklar." dedi.