Sosyalizmin yükselişi; “Başka bir dünya mümkün”

Rusya’da Sosyalizmin çözülüşü her şeyin sonu olduğu anlamına gelmemeli. Bugün dünyanın dört bir tarafında süren sefalet, açlık ve savaş işçi sınıfını yeniden tarih sahnesine çağırıyor. Kapitalizmin yaratığı yıkımlar ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle kırılacak, sosyalizmin yeniden inşasıyla son bulacaktır.21-03-2020 23:59

Şadi Erarslan

Kimsenin aç kalmadığı, fakirliğin yok olduğu, sınıf ayrımının ortadan kalktığı, insanların refah düzeyinin zirvelere ulaştığı, insanın insanı sömürmediği bir dünya mümkün mü?

Kapitalizm,  nefreti, açgözlülüğü ve başkalarının sırtından kazanç sağlamayı yarattı, bununla kalmayıp insanların niteliği haline getirdi. Dünya ne kadar aydınlık bir yer olsa da karanlığa mahkûm edilerek, yıkımın eşiğine geldi. Açlık ve sefalet dünyayı kasıp kavururken, egemen sınıflar dilediği gibi, başkalarının sırtından geçindi. Ancak yeni bir şeyin ortaya çıkması kendisiyle beraber zıtını da ortaya çıkarır. Kapitalizm gelişip serpilirken, kendi mezar kazıyıcısını yani işçi sınıfını yarattı. Adil bir düzenin kurulması işçi sınıfının tarih sahnesine çıkarak vereceği örgütlü mücadeleye bağlı olacaktır artık.

İnsanlar eskiden beri kendileri için çalıştıkları, aç kalmadıkları, yoksulluğun ortadan kalktığı bir dünyanın özlemini çekerek, hayaller kurardı. Kimileri böyle bir dünyanın imkansızlığını savunarak karşı çıktı, kimileri ise işi daha ciddiye götürerek bu ütopik dünya için kolları sıvadı. Açlık ve sefaletin boyutunun artması safları daha netleştirdi, açlığından başka kaybedecek bir şeyi olmayan halk nihayet yönetimde söz sahibi ve bütün yetkiyi eline almak için yola koyuldu. Eski ve yıkıcı olan kapitalizme karşı, yeni ve daha adil olan sosyalizmi savundular. Böylece eski ve yeni fikirlerin karşı karşıya gelmesiyle beraber savaş şiddetlendi. 1917 yılında Ekim Devriminin gerçekleşmesiyle dünyanın iki büyük kampa ayrılmasına kadar sürdü. Bu kamplardan biri, eski ve kapitalist diğeri de yeni ve sosyalist devletlerden oluşuyordu. Bu zafer yeni sosyal düzenin tüm dünyada zaferi söz konusu değildi. Eski dünyaya ait bilincin, açlık ve sefaletin ortadan kalkması gerekiyordu. Nihai zafer ancak böyle sağlanırdı. Aynı zamanda kapitalist kampın ürettiği yalanlar ve ideolojik saldırılara karşı savaşmakta gerekiyordu. Kapitalizmin ihtişamlı ve aldatıcı yüzü insanları kolayca ikna edebiliyordu. Bu durumda Komünist topluma geçmek zorlaşıyordu.

Dünyanın yeniden inşası köklü iktisadi değişiklikler olmadan imkânsızdı. Bu da tüm dünyada adil bir düzen kurulana kadar çetin mücadelelerin şiddetlenerek devam edeceğiydi.

Ancak Sosyalist kutup, kapitalizmin yaratığı onca şeyin üstesinden gelemedi, iç ve dış saldırılara karşı 74 yıl dayanabildi. 1917’de kurulan Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldı. Rusya’da Sosyalizmin çözülüşü her şeyin sonu olduğu anlamına gelmemeli. Bugün dünyanın dört bir tarafında süren sefalet, açlık ve savaş işçi sınıfını yeniden tarih sahnesine çağırıyor. Kapitalizmin yaratığı yıkımlar ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle kırılacak, sosyalizmin yeniden inşasıyla son bulacaktır.

Sosyalizmin nihai zaferi: Andromeda Nebulası

Sovyet bilimkurgusunun en önemli yazarlarından, paleontolog ve fosil bilimci Ivan Yefremov’un  Andromeda Nebulası Şubat 2019 tarihinde İthaki yayınları tarafından okurlarıyla buluşmuştu. Bir komünist ütopya anlatısı ve aynı zamanda bilimsel bir bakış açısıyla yazılan ilk modern Sovyet bilimkurgusu. Son yüzyılda insanlar bütün talihsizliklerin, savaşların ve emek sömürüsün kaynağında iktisadi olguların yatığının bilincine varır. Bunun üstesinden de ancak örgütlü bir çabayla kurtulacağını saptamış ve hayatın bilimsel temellere göre yeniden düzenlenmesinde olduğunu anlamışlardır. Rusya da devrim yaparak sosyalizme geçiş sağlanmış; ancak tam anlamıyla dünyada sağlanamamıştır. İlerleyen dönemlerde eğitimle beraber kapitalizmin yaratığı dezenformasyon ortadan kaldırılarak, dünyanın komünist sisteme geçmesi sağlanır. Günümüzde yaklaşık bin yıl sonrasında gerçekleşen büyük yüzük çağında artık komünizm vardır. Komünist dünya, insanların karınlarını nasıl doyuracakları endişesini ortadan kaldırır. Yarını düşünme derdi ortadan kalkınca, kendini ve dünyayı anlama çabası başlar. Kapitalizmin yaratığı tüm acılar sarılır, açlık ve sefalet ortadan kalkar. Ve işte o zaman bilimsel çalışmalar doruğuna ulaşır. Yeryüzüne baharı getirip, dünyayı yıkımdan kurtarınca bu sefer gözler göğe çevrildi. Komünist dünyanın insanları evreni anlamak için yolculuğa girişti. Dünya ve uzay anlık olmasa da iletişim halindedir. Işık hızına henüz ulaşılmamış olsa da ışık hızına yakın gemiler icat edilmiş, uzay insanlara kucağını açmıştır.  İnsanlar dünya dışında çeşitli gezegenlerde koloni kurar, evreni anlama ve yönetmeye başlar. Tüm bunlar yapılırken doğayı tahribe uğratmadan, kapitalizmin yaratığı tahripleri de ortadan kaldırarak doğaya uygun yeni bir yaşam kurulur. İnsan emeğini artık yalnızca kendisi ve yoldaşları için harcamaya başlar. Eski çağlar insanlığın en karanlık çağları diye tarihe geçerken, sosyalizm ise insanın aydınlık geleceği olduğu herkesçe kabullenir. Dünyanın eski çağları azınlıkların yönetimindeyken, Yeni yüzük çağı tüm insanların ortak çabası, ortak yönetimi çağı haline gelir. Kimsenin kimseyi sömürmediği, üretilenlerin ortak ve kardeşçe paylaşıldığı, yoksulluğun, savaşın ve salgın hastalıkların ortadan kalktığı adil bir dünya düzeni nihayet tam anlamıyla sağlanmıştır. Sınırlar ve sınıflar ortadan kalkar, dünya bütün insanlığın ortak evi haline gelir. Sovyet bilim insanı, Andromeda Nebulasın da insanlığın aydınlık geleceğinin hikâyesini, hayallerimizin gerçekleştiği bir dünyayı konu alıyor.

 Ivan Yefremov bir bilim insanı olması sebebiyle bilimsel bir içerikle yazdığı eseri, özgün bir yapıt olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bazen anlaşılması güç olsa da okura büyük bir keyif veriyor. Böyle bir dünyayı hayal etmek ve bir gün yaşama tutkusu sizi daha çok heyecanlandıracak keyifle okumanızı sağlayacaktır.

KÜNYE: Andromeda Nebulası, Ivan Yefremov, Çev. Hazal Yalın, İthaki Yayınları, 2019, 396 Sayfa.