Siyasetin imhası olarak faşizm18-07-2018 08:09

Türkiye, toplum yaşamından ekonomiye, eğitimden hukuka kadar birçok başlıkta gözlendiği gibi, bir tür faşizme doğru sürükleniyor.

Ancak faşizmden söz edeceksek, önemli niteliklerinden biri de siyasetin imhasıdır.

Ve yine faşizmden söz edildiğinde sık sık varsayıldığı gibi, bu durum bir anomali veya sapma değil, neoliberal kapitalizmin doğal sonucudur.

Neoliberalizmin arzusu, kapitalizmi, halk sınıflarıyla müzakere ve taviz belasından kurtarmak; sermayedarları, karlarından kısmi olarak feragat etmelerini gerektirecek kitlesel taleplerle daha fazla muhatap etmemektir.

İşte faşizm, bu hedefe giden (belki riskli, ama) en kısa yol olarak masadadır.

Türkiye, şimdi bu uğraktadır.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...