SİYAD'ın yeni yönetim kurulu belli oldu

SİYAD, bugün gerçekleştirdiği olağan genel kurulu ile yeni yönetim kurulunu belirledi. Buna göre Okan Arpaç, Gökşen Aydemir, Banu Bozdemir, Kaya Özkaracalar, Barış Saydam yönetim kurulu üyeliğine seçildi.09-12-2019 00:00

İleri Haber

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu bir sonuç bildirgesi onaylanarak açıklandı. Seçilen yeni yönetimde Okan Arpaç, Gökşen Aydemir, Banu Bozdemir, Kaya Özkaracalar ve Burak Saydam yer aldı. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında Okan Arpaç'ı başkanlığa oybirliğiyle seçti.

Diğer yandan Yönetim Kurulu, Banu Bozdemir'i başkan yardımcısı, Barış Saydam'ı sekreter, Gökşen Aydemir'i sayman, Kaya Özkaracalar'ı koordinatör olarak görevlendirdi. SİYAD Genel Kurulu, önceki genel kurul kararlarını da teyit ederek güncelledi.

SİYAD Genel Kurulu'nun yayımladığı sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı:

-Ülkemizde basına yönelik baskılar dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı;

-Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme gibi sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlar karşısında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı;

-Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı duruşun bir parçası olarak ‘sahte Emek sinemasındaki’ etkinliklere katılmama kararını sürdürmeyi;

-Medyanın cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, türcü nefret söylemi içeren davranış ve söylemlerden arındırılması için kendi paylarına düşen sorumluluğu yerine getirerek SİYAD üyelerinin bu tür söylem ve davranışlardan kaçınmaya özen göstereceklerini taahhüt ederek;

-SİYAD üyelerinin film eleştirisi ve sinema araştırmalarını, sinemanın ticari ve eğlencelik boyutlarının yanı sıra sanatsal niteliğine ve toplumsal işlevine de önem vererek gerçekleştiren sinema yazarları olarak örnek ve öncü konumlarını koruma kararlılığını vurgular.