Şişli halkı, İSKİ'nin yıkmaya hazırlandığı tarihi su kulesine sahip çıkıyor

Şişli Kent Konseyi, günümüze kadar ayakta kalmış olan ve Şişli'de bulunan İstanbul'daki ayaklı son 3 kuleden birinin İSKİ tarafından yıkılma sürecine girmesine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.09-08-2019 11:08

İzel Sezer - @izelsezer

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), günümüze kadar ayakta kalmış olan İstanbul'daki ayaklı son 3 kuleden birini yıkmaya hazırlanırken; Şişli Kent Konseyi, yıkılması planlanan tarihi su kulesine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

Su kulesinin bulunduğu Şişli Merkez Mahallesi'nde Oktay Cebeci Sokak'ta düzenlenen basın açıklamasında kulenin tarihine ilişkin bilgiler verilirken; Şişli'deki tüm tarihi yapıların mahalle sosyal dokularına uyumlu olarak ve şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri için işletilecek sürecin desteklendiği de belirtildi.

"İstanbul'da ayakta kalan son üç su kulesinden bir tanesi olan Şişli Su Kulesi'nin, Şişli'de yaşayanlar tarafından, yıkılamayacak kadar değerli bir kentsel miras öğesi olarak görülmekte olduğunu vurgulamak istiyoruz" denilen basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'ŞİŞLİ TARİHİ SU KULESİNE SAHİP ÇIKIYOR'

"Tarihi su kulesi ve yanındaki su şatosu binası, çok uzun süreden beri Şişli'nin görsel hafızasının çok değerli birer parçası olagelmişlerdir. Farklı tarihlerde inşa edilmiş olan kule ve şato korunması gerekli kültür varlıkları olarak tescil edilmişken, 2011 senesinde kulenin tescili kaldırılmıştır. Yakın zamanda ise kulenin ayaklarının arasında bulunan müştemilat yapısı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş ancak kule tekrar tescillenmemiştir. Geçmişte İSKİ lojmanı olarak kullanılmış olan şato binası 2015 senesinden sonra boş olarak tutulmaktadır. Su kulesinden beton parçaların döküldüğünün tespit edilmesi sonucunda, 2019 senesi Ocak ayında kulenin, üzerinde durduğu arazideki binalara zarar vermeden yıkılması işi İSKİ tarafından ihale edilmiştir. Yıkım ile ilgili iskele kurulum çalışmalarına ihaleyi kazanan firma tarafından Nisan ayında başlanmış ve iskele çalışmaları 24 Haziran seçimlerinden sonra hızlanarak şu anda tamamlanma noktasına gelmiştir.

'YIKILAMAYACAK KADAR DEĞERLİ BİR KENTSEL MİRAS ÖĞESİ'

İstanbul'da ayakta kalan son üç su kulesinden bir tanesi olan Şişli Su Kulesi'nin, Şişli'de yaşayanlar tarafından, yıkılamayacak kadar değerli bir kentsel miras öğesi olarak görülmekte olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kulenin, şatosunun ve müştemilatının kentsel hafızamızdaki yerini bir bütün olarak koruyabilmesi ve şehrin tarihini anlatan kültür varlıkları olarak geleceğe taşınabilmeleri için kulenin yok edilmemesini, afet güvenliğinin sağlanmasını ve uygun şekilde güçlendirilerek Şişli halkı ve kulenin komşularının hayalleri doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesini talep ediyoruz. Yeniden işlevlendirme sürecinde şeffaflık ve katılımcılığın olmazsa olmaz şart olduğuna inanıyoruz. Şişli ve İstanbul halkının kentin geçmişi ile olan ilişkisini sürdürmesinin sağlanmasının bir kentli hakkı olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
 
Şişli su kulesinin ait olduğu su dağıtım sisteminin bir parçası olan, çok yakında bulunan ve şu anda otopark olarak kullanılmakta olan sarnıcın da aynı şekilde bir yeniden işlevlendirme süreci kapsamına dahil edilerek Şişli halkının kullanımına geri kazandırılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

'ŞİŞLİ BELEDİYESİ VE İBB'NİN SÖYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

Şişli'deki tüm tarihi yapıların mahalle sosyal dokularına uyumlu olarak ve şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri için Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaf ve katılımcı süreçler işletmek yönündeki söylemlerini destekliyor ve bu süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmelerini bekliyoruz. Yine Merkez Mahallesi'nde bulunan Tarihi Bira Fabrikası Silo Binalarının da aynı anlayış ile projelendirilmeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Şişli Kent Konseyi olarak Şişli'nin kültür mirasının korunmasının her zaman takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Kurumlar ve sivil öğeler arasındaki işbirliği ve karar süreçlerine halkın katılımının geleceğin Şişli'sini yaratmak için en doğru yöntem olduğuna dair inancımızı hatırlatarak sizlere katılımınız için teşekkür etmek isteriz."