'Sınıfsal eşitsizlikler Covid-19 kısıtlamalarının etkisini belirliyor'

Fransa’da yayınlanan bilimsel araştırmaya göre, pandemi sebebiyle çeşitli düzeylerde yürürlüğe konulan kısıtlamalar, mevcut eşitsizlikler nedeniyle bütün toplumda aynı oranda etki yaratmıyor.14-10-2020 16:33

Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların enfeksiyonun gelişimi açısından farklı sınıflar arasında farklı sonuçlara yol açtığının belirtildiği çalışmada, üst sınıflara mensup kişilerde kısıtlama uygulamaları neticesinde enfeksiyona yakalanma oranında daha ileri düzeyde bir iyileşme görülürken, aynı oranın işçi sınıfında daha düşük olduğu ortaya konuldu. Aynı çalışmada elden edilen sonuçlardan bir diğeri de kısıtlama uygulamalarının devrede olduğu dönemde işçiler arasındaki enfekte olma ihtimalinin kısıtlamaların olmadığı önceki döneme göre yüzde 57 oranına artış gösterdiği oldu.

Covid-19 salgınının ilk dalgasından en çok etkilenen üç ayrı bölgede, 18-64 yaş arası on bin kişiyi aşan katılımcıyla yapılan araştırmada sınıfsal ve sosyal eşitsizlikler göz önüne alınmadan uygulanmaya başlanan kısıtlamaların mevcut eşitsizlikleri derinleştirebileceği üzerinde durulurken, Covid-19 kaynaklı ölümlerin oransal açıdan işçiler arasında daha yoğun olduğu ve kısıtlama uygulamalarına rağmen yeni vakaların da aynı şekilde diğer toplumsal kesimlere kıyasla çok daha yüksek olduğu güncel verilerle tekrar gözler önüne serilmiş oldu.

 

Makalenin tamamına erişim için:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.07.20208595v1.full.pdf