Sigaraya vergi zammı

Geçtiğimiz günlerde alkole yapılan zamların ardından yeni yılda da sigaraya zam yapılması planlanıyor.16-07-2018 22:28

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, gelecek yıl tütün ürünlerin yeni vergi zammı uygulanacak ve bir paket sigara üzerindeki ortalama vergi yükü yüzde 85,3 düzeyine ulaşacak.

Eylem Planı ile tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünün artırılarak, tütün ürünlerinin fiyatlarının yükseltilmesini sağlayacak faaliyetlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, vergi tutarlarının kişi başı yurtiçi hasıla oranları ile asgari ücretteki artışlar göz önünde bulundurularak arttırılması, vergi tutarlarının en az nihai göstergelerdeki hedeflere ulaşılabilecek düzeyde zamlanacak.

Bu konuda Maliye Bakanlığı, sorumlu ve işbirliği yapılacak kurum olacak. 2019-2023 yılları arasında ise yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Otomatik fiyat güncelleme mekanizması, tütün ürünlerinin fiyatlarının satın alma gücünün üstünde artmasını sağlayacak şekilde sürdürülecek. Tütün mamullerinden alınan ÖTV tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, artırılmasına devam edilecek.

Uçları açık purolar ve sigarillolarda uygulanan vergi oranları, sigaralara uygulanan vergi oranları ile aynı düzeye getirilecek.

İTHAL ÜRÜNLERDEN ALINAN VERGİLER DE ARTIYOR

Ayrıca, tütün mamullerinin üretim, ithalat, satış ve sunumundan gelir elde edenlerin ödeyecekleri vergi tutarlarının artırılması kapsamında, ithal tütünden alınan vergi oranları yükseltilecek. Bu yıl içinde ithal tütünden alınacak yeni bir vergi sistemi için gerekli taslak mevzuat hazırlanacak ve 2019’da ilgili mevzuat hayata geçirilecek.

Sigara bayileri, nargile kafeler gibi tütün ve tütün mamulü satış veya sunum yapan kişi ve kuruluşlardan ÖTV ve KDV gibi vergilere ilave olarak tütün mamulü tedarikçilerine ödedikleri fatura tutarının belli bir miktarının tütünle mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere genel bütçede yeni bir vergi olarak tanımlanması sağlanacak. Bunun için bu yıl içinde hazırlanacak mevzuatın seneye hayata geçirilmesi sağlanacak.