Şiddet gören kadına hukuk dışı ‘uzlaşma’ teklifi: ‘Bu davalar zaten boşu boşuna insan yoruyor’

Şiddet gören kadına hukuk dışı ‘uzlaşma’ teklifi: ‘Bu davalar zaten boşu boşuna insan yoruyor’

Hem İstanbul Sözleşmesi hem Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda aile içi şiddet iddiası ile işlenen suçların uzlaşma kapsamı dışında olduğunun belirtilmesine rağmen Anadolu Adliyesi Uzlaşma Bürosu şiddet gören bir kadını adliyeye çağırdı.

Erkek arkadaşı tarafından şiddet gören Ö.Ç., isimli kadının aile içi şiddet iddiası ile işlenen suçlar arabuluculuk kapsamına girmemesine rağmen Anadolu Adliyesi Uzlaşma Bürosundan 2 kez aranarak ısrarla uzlaşma işlemleri için adliyeye gelmesi talep edildi.

Kadının görüştüğü memur "Biliyorsunuz bu davalar zaten boşu boşuna insan yoruyor defalarca gidip geliyorsunuz ama verdikleri ceza para cezasına dönüşüyor, en azından uzlaşın bir yere bağış yapsın" ifadelerini kullandı.                     

Şiddet gören kadının avukatı Yelda Koçak “Kadına yönelik şiddet davalarına memur da savcı da böyle bakıyor. Yasak olmasına rağmen insanları uzlaşmak için adliyeye çağırıyorlar” diye konuştu.

Uzlaşma talebinin yasaya aykırı olduğunun altını çizen Av. Koçak şu değerlendirmelerde bulundu:

‘BU YASALARA RAĞMEN KADINA ŞİDDET UYGULAYANLARI KORUMAKTIR’

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda ( HUAK) madde 1/II emredici nitelikte bir düzenleme ile açıkça "aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir" denmektedir.                        

Yine İstanbul Sözleşmesinin 3. Maddesine göre aile içi şiddet tanımı içerisine şimdiki veya eski partnerler de dahildir ve 48/1 madesine göre sözleşme kapsamındaki her türlü şiddete ilişkin olarak arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere zorunlu alternatif uyuşmazlık çözümü yasaktır.                        

İstanbul Sözleşmesi bağlayıcıdır.                        

 Buna rağmen işlem yapmaya çalışan Uzlaştırma Bürosu savcısı da memuru da yasaya aykırı işlem yapmaktadır.                        

 Bu yasalara rağmen kadına şiddet uygulayanları koruyup kollamaktır.                        

 Dosyada 6284 sayılı Kadına Şiddeti Önleme Yasası uyarınca koruma talebi olmasına rağmen uzlaşmaya çağırmak keyfiliğin ötesinde kanuna açık muhalafettir”

KANUN NE DİYOR?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun birinci maddesinin ikinci bendinde “Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir” deniliyor.

DAHA FAZLA