SES: Pandemiyle, depremle, genelgeyle, şiddetle ölüyoruz!

SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklamayla ''Sağlık emekçilerinin alkışlanmaktan daha fazlasına ihtiyacı var’’ dedi.06-11-2020 13:45

İleri Haber

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Fatih’teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek ‘’Pandemiyle, depremle, genelgeyle, şiddetle ölüyoruz’’ dedi.

Sağlık çalışanlarının istifa ve emeklilik haklarının gasbedilip, izin haklarının da Valilik genelgesiyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçe gösterilerek iptal edilmesine tepki gösteren SES, ‘’Yaratılan sağlıksız koşullarda bizden sağlık dağıtmamızı nasıl beklersiniz? Sağlık emekçilerinin alkışlanmaktan daha fazlasına ihtiyacı var’’ dedi.

SES İstanbul Şubeleri tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

‘ARTIK YETER, TÜKENİYORUZ, ÖLÜYORUZ!’

Dünyada ve ülkemizde yaklaşık bir yıldır pandemi devam ederken, 30 Ekim Cuma günü İzmir’de yaşanan depremle birlikte bir kez daha salgınlara ve doğal afetlere karşı önlemler noktasında hazırlıksız olduğumuzu görüyoruz.

Ülkeyi yönetenler deprem, sel gibi afetlere karşı ekolojiye uygun zemin etüdü ve inşası yapılması gereken yapıların denetimlerini yapmak yerine bu alanları da rant kapısına dönüştürerek denetimsiz, keyfi uygulamalarla binlerce insanın yaşam hakkını yok saymıştır.

Aralarında sağlık emekçilerinin ve yakınlarının da bulunduğu 114 insanımız hayatını kaybetti, 1000’in üstünde insanımız ise yaralandı. Enkazın altında hala kaç canımızın kaldığı bilinmezken Meclis gündeminde deprem yerine emekçilerin kıdem tazminatlarını, emeklilik haklarını ortadan kaldıran yasa görüşülüyor. Tıpkı Gölcük depreminde dönemin iktidarının insanlar enkaz altındayken emeklilik yaşının yukarı çekilmesi yasasını, yani mezarda emeklilik yasasını çıkarttıkları gibi…

Pandemide olduğu gibi depremle birlikte de yine mağdur olan toplum ve sağlık emekçileri oldu.

Pandeminin başladığı günden bugüne kadar 132 sağlık çalışanı hayatını kaybederken 40 bini ise virüsle enfekte oldu.

‘Artık yeter, tükeniyoruz, ölüyoruz’ diyen sağlık emekçilerinin haykırışı duyulmadığı gibi 27 Ekim’de çıkan genelgeyle bu sefer de yıllık izin ve emeklilik hakları gasbedilmeye çalışılıyor.

‘CEZAYI SAĞLIK EMEKÇİLERİNE KESEREK SALGINI BİTİRECEĞİNİZİ NASIL DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?’

Binlerce mezun olmuş sağlık çalışanına istihdam açılmazken haksız, hukuksuz olarak ihraç edilen sağlıkçılar göreve hazır olduklarını her fırsatta dile getirirken, güvenlik soruşturmasından kaynaklı görevlerine başlayamayan sağlıkçılar atama beklerken ve  salgının boyutu gün geçtikçe artarken; sayıca azalan, yoğun çalışma temposuyla tükenen, genelgelerle hakları gasbedilen, temel ücretleri iyileştirilmeyen, iş yerlerinde giderek artan şiddete maruz kalan, hastane yönetimlerinin baskı ve mobingiyle de uğraşmak zorunda bırakılan, mevcut sağlık çalışanlarıyla ve ülke genelinde başka hiçbir önlem almadan sorumluluğu topluma yıkarak, cezayı da sağlık emekçilerine keserek salgının bitirileceğini nasıl düşünülebilirsiniz?

‘PANDEMİYLE, DEPREMLE, GENELGELERLE, ŞİDDETLE ÖLÜYORUZ!’

Salgının başından itibaren risk altında çalışan sağlık emekçilerinin meslek hastalığı talebini görmezden gelmenize rağmen, izolasyon süremiz bitmeden, test sonucumuz hala pozitifken, teste ve grip aşısına ulaşamazken çalıştık. Pandeminin gittikçe arttığı bu dönemde yıllık izinleri kaldırarak, Valilik genelgesiyle  ‘tüm kamu kurumlarında’ diye başlayan yazıda yine ‘sağlık emekçileri hariç’ diyerek bize ölün diyorsunuz.

Evet, başarıyorsunuz!

Pandemiyle, depremle, genelgelerle, şiddetle ölüyoruz!

- İstifa ve emekliik yasağı getirdiniz, Ayasaya’ya aykırı davrandınız.

- Atama ve tayinleri durdururken, iller arası geçici görevlendirmeler yaptınız. Geçici görevlendirmeler sürgündür, sürgün suçtur!

- Yıllık izinleri durdurdunuz, dinlenme hakkımızı yok saydınız.

- Röntgen ve tomografide çalışanların şua iznini kurum amirinin inisiyatifine bırakarak ‘Ya Covid ol ya da kanser ol’ dediniz.

- Çocuğu olan sağlık emekçisinin izin talebini kadınlara yükleyerek, çocuk izninin ebeveyn izni olması gerektiğini göz ardı ettiniz.

Tüm dünya salgınla doğru mücadele etmek için sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltecek girişimlerde bulunulurken, ülkemizde çıkarılan yasa ve genelgeler bunun tam tersi bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Yaratılan sağlıksız koşullarda bizden sağlık dağıtmamızı nasıl beklersiniz? Sağlık emekçilerinin alkışlanmaktan daha fazlasına ihtiyacı var!

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

Ne mi istiyoruz?

- Atama bekleyen sağlık emekçilerinin kadrolu, güvenceli atamasının yapılmasını,

- Haksız hukuksuz olarak ihraç edilen sağlık emekçilerinin işlerine dönmesini,

- Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçilerinin işlerine başlamasını,

- Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesini,

- Covid-19 ‘un meslek hastalığı kapsamına alınmasını,

- PCR testlerinin sağlık emekçilerine haftada bir yapılmasını,

- Grip aşısının tüm sağlık emekçilerine bir an önce yapılmasını,

- İzin ve dinlenme hakkı, emeklilik hakkı gibi kazanılmış haklarımıza hiçbir koşul altında dokunulmamasını,

- Kamu kurumunda çalışanlara sağlık çalışanları da dahildir. Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayan, dönüşümlü çalışma; hamilelerin, kronik hastalığı bulunanlarının idari izinli sayılmasını, çocuklu çalışanlardan talep eden ebeveynin idari izinli sayılmasını,

- Sağlıkta şiddetin önlenmesini,

- Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz!