Şeriat rejimi: Diyanetten 81 ile 'nikah' genelgesi

Diyanet, nikah kıymanın da olduğu bir dizi talimatı içeren genelgeyi tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderdi. Müftüler, uygun gördüğü her yerde nikah kıyma yetkisi, nikahlarda aile ve eş olmanın vurgulanması talimatı verildi.02-02-2018 07:45

Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülerin ‘nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumlukları’nı içeren bir genelge yayınladı. Tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, müftüler, bu yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy sınırları içerisinde kullanabilecek, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde müftülüklerin evlendirme yetkisi bulunmayacak.

AA'nın haberine göre, müftünün evlenme başvurularını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, evlenmeyi gerçekleştirme, aile cüzdanını düzenleyip verme, evlenme bildirimi düzenleyerek bunu nüfus müdürlüğüne bildirme gibi görev, yetki ve sorumlulukları da olacak.

Müftüler, evliliğe ilişkin sunulan belgeleri inceleyebilecek. Evliliğe mani bir durum tespit edilirse müftü bu işlemi yapmayı reddedebileceği kaydedilen genelgede, tarafların, tespit edilen bu maninin bulunmadığını belgeler ile ispatlayamaması halinde evlilik işlemi yapılmayacağı yazıldı.

Genelgede kaydedilen bir diğer durum ise, evlilik yapılırken taraflardan birinin, iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğu davranışlarından ‘açıkça’ anlaşılırsa müftü, bu durumu taraflara bildirerek işlemi erteleyebileceği ifade edildi.

EVDE, CEZAEVİNDE, HASTANEDE, ÖZEL BİNADA…HER YERDE NİKAH KIYABİLECEK

Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde, tarafların istemesi halinde ise özel bina veya salonlarda, ikametgahlarda yapabilmesi sağlandı. Tutuklu ve hükümlüler için cumhuriyet savcılığının izniyle ceza ve tutukevlerinde, hastalar için ise baştabip veya müdürün izniyle hastanede de evlilik işlemi yapılabilecek.

NİKAHTA ‘AİLENİN ÖNEMİNDEN’ BAHSEDİN TALİMATI: ANNE VE EŞ OLMAK EN BÜYÜK NİMETLERDİR

Genelgede, resmi işlemler bittikten sonra müftülerin törenlerde çift ve davetlilere yönelik ailenin önemi hakkında yapacakları ‘örnek’ konuşma metni de yer aldı.

Ailenin, toplumun temeli olmasının yanında, “bir ömür huzur, sevgi ve muhabbetin yaşanacağı kutsal bir yuva” olduğu ifade edilen metinde, şunlar kaydedildi:

"İnsanın yeryüzü serüveni Hazreti Adem ve eşi Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rabbimiz, adeta dünyada cennet huzurundan bir nebze hissedelim diye bizlere aile olmayı emretmiş, vedud ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bunun için bir ailede anne, baba, eş, çocuk ve kardeş olmak, insana bahşedilen en büyük nimetlerdendir. Zira bir annenin kalbinin derinliklerindeki sevgi ve özlem, bir baba yüreğinin genişliği, eşler arasındaki sadakatin derinliği, bir evladın anne-babaya gösterdiği saygının asaleti, ancak bir aile olmakla anlaşılabilir."

NİKAH DUASI TALİMATI: “AYRILMAKTAN KORU…ÇOCUKLAR İHSAN EYLE”

Müftülerin tören sonunda da nikah duası yapması istendi. Söz konusu duada yer alan ifadeler ise şöyle: "Allah'ım, bu evlilik akdini mübarek eyle. Onları geçimsizlik ve ayrılıktan muhafaza eyle. Allah'ım, bu çifte salih çocuklar, bereketli ömürler ve geçim kolaylığı ihsan eyle” ifadeleri yer aldı.​