Sekiz yıllık savaşın ardından Suriye: Ekonomik kayıp 442 milyar dolar

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı rapora göre, Suriye’de yaklaşık on yıldır süren kriz sebebiyle yaşanan maddi kayıp 442 milyar dolar24-09-2020 13:22

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ve St. Andrews Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi, “Sekiz Yıl Savaştan Sonra Suriye” başlıklı ortak bir rapor hazırladı.

Raporda, Suriye'deki insani gelişme endeksinin 2010'da 0,64'ten 2018'de 0,549'a düştüğü ve uluslararası konumunun orta insani gelişmeye sahip ülkelerden düşük seviyeye düştüğü belirtildi.

Rapora göre, savaşın ve karışıklıkların yol açtığı zararın yüzde 82’si konut, madencilik, ulaşım, güvenlik, imalat, elektrik ve sağlık gibi sektörlerde gerçekleşti. Sermayenin fiziksel olarak yok edilmesinin maliyeti 117,7 milyar dolar, gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) kayıp ise 324,5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve bu da çatışmanın toplam ekonomik maliyetini yaklaşık 442 milyar dolara çıkarıyor.

'EKONOMİK KAYIP YAŞANAN ACILARI ÖZETLEMİYOR'

ESCWA komitesine göre, 2011 ile 2019 arasındaki dönem için raporun kapsadığı ekonomik kayıpların maliyeti, ülkedeki nüfusun çektiği acıların boyutunu özetlemiyor. 5,6 milyon insan mülteci olurken, 6,4 milyon kişi ülke içinde yerinden oldu. 6,5 milyon insan gıda güvensizliği çekti ve 11,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Rapor, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ülke içinde yaklaşık üç milyon çocuğun okulu bırakması nedeniyle eğitim ve sağlık alanlarındaki insani gelişme kayıplarının felaket boyutlarda olduğunu ortaya koydu.

ESCWA ve St Andrews Üniversitesi, 2016 yılında Suriye ile ilgili ilk raporu olan "Suriye ... Beş Yıl Savaştan Sonra" başlıklı raporda, o zamanki maddi kayıpların yaklaşık 359,6 milyar dolar olduğu tahmin edilmişti.