Şehir plancılarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı: 'Demirkafes konusunda mahkeme kararlarına uyun'

Karara karşı açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından plan 8. kez iptal edildi. ŞPO Ankara Şubesi de Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaptı.01-10-2021 11:53

İleri Haber

Ankara`da kente karşı işlenen suçlardan biri olan Demirkafes/YDA Center planları Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından 8. kez iptal edildi! ŞPO Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Kangrene dönüşmüş ve yolsuzluklara konu olmuş birçok başlık, Mansur Yavaş yönetimi tarafından tekrar gündeme getirilmekte ve uygulanmaktadır” denilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne mahkeme kararına uyma çağrısı yapıldı.

Yapımına başlandığı günden itibaren tartışma konusu olan Demirkafes/YDA için Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sınırları içerisinde kalan alan, önce Gazi Üniversitesi`ne tahsis edileceği bildirilmiş, daha sonra eski AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından imtiyazlı imar hakları ile donatılarak YDA Grubu’na devredilmişti. Meslek örgütleri tarafından açılan davalar sonucunda 2005 yılından beri yapımı durdurulmuş olan yapı, tüm mahkeme kararlarına rağmen 2013 yılında yeniden inşa edilmeye başlanmıştı. 2018 yılına kadar söz konusu imar planlarına yönelik açılan davalar sonucunda mahkeme tarafından iptal kararları verilmiş, ancak yapımı sürdürülmüştü.

Tüm mahkeme kararlarına rağmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kere onaylanan ve iptal edilen söz konusu planlarla ilgili, mahkeme kararlarının uygulanmazken, birebir aynı planlar 12 Ekim 2020 tarih ve 1347 ve 1348 sayılı kararlarla yeniden onaylandı.Karara karşı açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından plan 8. kez iptal edildi.

'YOLSUZLUKLARA KONU OLMUŞ BAŞLIKLAR TEKRAR GÜNDEME GETİRİLİYOR'

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Kangrene dönüşmüş ve yolsuzluklara konu olmuş birçok başlık, Mansur Yavaş yönetimi tarafından tekrar gündeme getirilmekte ve uygulanmaktadır. Başkentin uzun vadeli arazi spekülasyonuna maruz kalan bu alan için mükerrer onaylanmış 8. plan değişikliği 2021 yılı başlarında Odamız tarafından yargıya taşınmıştır” denildi.

'MÜKERRER PLAN KARARLARI NEDEN ISRARLA ONAYLANIYOR?'

Açıklamada ayrıca, “Bahse konu alanlarda yaşanan son gelişmelerin net bir şekilde anlaşılabilmesi için aşağıda yer alan soruların hiçbir tereddüte yer bırakmadan muhatapları tarafından açıklanması gerekmektedir” denilerek, şu sorular yöneltildi:

- "Demirkafes" (bugünkü adıyla YDA Center) alanında onaylanan imar planlarının Mahkeme Kararları ile defalarca hukuka, bilime ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu kesinleşmişken, Ankara Büyükşehir Belediyesi mükerrer plan kararlarını neden ısrarla onaylamaktadır?

- Bu gündem başkanlık imzası ile mi meclise gelmiştir? Mansur Yavaş neden meclis kararında veto hakkını kullanmamıştır, neden sorumluluk almamıştır?

- Yargı kararlarına karşı olarak mükerrer plan kararlarını onaylayan meclis üyeleri geçmiş dönemin suçlarına ortak olduğunun farkında mıdır?

- Demirkafes alanı ile ilgili geçmişte yapılan ihale süreçlerine ilişkin her türlü bilgi ve belge kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

- ABB yönetimi söz konusu ihaleye ilişkin herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Açılmışsa hangi aşamadadır?

•- ABB ne zaman kamu zararının ve hukuksuzluğun inşası olan Demirkafesi mühürleyecektir?

•- ABB söz konusu kent suçundan kaynaklı oluşan kamu zararının sorumlularından tazmin edilmesini sağlayacak mıdır?