Şehir hastanesi otoparkı için yıkılmak istenmişti... Tarihi Zonguldak Kız Meslek Lisesi binası kurtuldu!

Kararı değerlendiren Tezcan Karakuş Candan, "Sürecin peşini hiç bırakmadık. Hem eylemlilikler hem de hukuksal süreç sonucunda kazanan kamu yararı oldu'' dedi.09-02-2021 12:18

İleri Haber

Yapımı devam eden şehir hastanesinin 'unutulan' otoparkı için yıkılmak istenen tarihi Zonguldak  Kız Meslek Lisesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Zonguldaklıların verdiği mücadele sonucu ‘kültür varlığı’ olarak tescillendi.

Zonguldak’ta yapımı 1964 yıllarına dayanan ve tarihi eser olarak tescil başvurusu yapılan tarihi Kız Meslek Lisesi’nin yıkılarak, yerine şehir hastanesi otoparkı yapılmak istenmesine yoğun tepki gösterilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, okul binasının tescillenmesine dair talebin reddine ilişkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.06.2020 tarih ve 6011 sayılı kararını yargıya taşımış ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da, Zonguldak İli Merkez İlçe, Yayla Mahallesi, tapuda 10 ada 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tescil durumuna yönelik alınan Zonguldak İdare Mahkemesinin 2020/542 esas dosyalı 15.12.2020 tarihli yürütmenin durdurulması  kararı gereği,  Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.06.2020 tarih ve 6011 sayılı kararının İdari Yargılama  Usulü Kanununun 28. Maddesi  uyarınca kaldırılmasına bahse konu taşınmazın tesciline karar verdi.

‘MÜCADELE ETTİK VE KAZANDIK’

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Cumhuriyetin köklü kurumlarından olan Zonguldak Kız Meslek Lisesi 'nin korunması için Zonguldak Temsilciliğimiz, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, Zonguldak 67'liler Platformu ve Zonguldaklılar büyük mücadele verdi. Sürecin peşini hiç bırakmadık. Hem eylemlilikler hem de hukuksal süreç sonucunda kazanan kamu yararı oldu'' dedi.

’CUMHURİYETİN SİMGE MEKANINI YIKMAK İSTEDİLER'

Tezcan Karakuş Candan, bugüne gelen süreci, ise şöyle özetledi:

''Cumhuriyet'in simge mekanlarından Zonguldak Kız Meslek Lisesi'ni yıkmak istediler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hemen harekete geçtik ve  Cumhuriyet'in köklü okulu Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin tescili için Koruma Kuruluna başvurduk. Yaptığımız başvuru reddedildi ve lise yıkım tehdidi altına girdi. Biz bu kararı yargıya taşıdık. Açtığımız davada bilirkişi raporunda yapının bellek değerine dikkat çekilerek korunması gerektiği vurgulandı. Zonguldak İdare Mahkemesi de bilirkişi raporunu esas alarak, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Zonguldak'ın bellek değeri açısından da büyük önem taşıyan bu kararın ardından  Karabük Bölge Koruma Kurulu'na başvurduk ve gereğinin yapılmasını istedik. Kurul tarafımıza yazı göndererek, Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin tescillendiğini bildirdi.''

‘YAPI YENİDEN EĞİTİM-ÖĞRETİME KAZANDIRILMALI’

Tezcan Karakuş Candan yapının önemine ilişkin ise şunları ifade etti:

“Zonguldak Kız Meslek Lisesi Cumhuriyetin ilk mimari yapılarının önemli örneklerindendir. Kız enstitüleri 1928-29 eğitim öğretim yılında Maarif Vekaleti'ne bağlı kuruldu. Cumhuriyet döneminde hızla yaygınlaştı. 1941-42 eğitim öğretim yılında Zonguldak Akşam Kız Sanat Okulu kuruldu. Çalışmalar önce Halkevleri bünyesinde yürütüldü. Okul, 1963-64 eğitim öğretim yılında da Kız Meslek Lisesi ile varlığını sürdürdü. Okul bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları Alanı, Kuyumculuk Teknolojisi, Radyo TV, Büro Yönetimi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında ve bunun alt-yan kollarında onlarca dalda eğitim ve öğretime devam etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Şiddet politikaları nedeniyle kadınların katledildiği bir dönemde Zonguldak Kız Meslek Lisesi gibi okulları ve okulların ideolojilerinin korunması büyük önem taşıyor. Yapı Kız Meslek Lisesi olarak yeniden eğitim ve öğretime kazandırılmalıdır.''