Sayıştay, TKDK'de 61 kişinin torpille memur olduğunu tespit etti

Sayıştay raporlarında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 61 kişiye torpil uyguladığı ve memuriyet kadrosuna aldığı tespit edildi.04-10-2021 09:12

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) hem Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne hem de KPSS şartına aykırı bir şekilde 61 kişiyi memuriyete aldığı tespit edildi.

Sayıştay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2020 Yılı Denetim Raporu’nda, hem kanuna hem de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne aykırı şekilde memur alımı yapıldığını tespit etti. Raporda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, 61 personeli kısmi zamanlı uzman olarak işe aldığı, işin tamamlanmasıyla iş akdi son bulması gereken bu personelin, daha sonra memur olarak istihdam edildiği belirtildi.

ŞARTLARI TAŞIMIYORLAR

Sayıştay raporunda, duruma ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Kısmi zamanlı uzman çalıştırılması bahsinde temel kriterin, uzman olarak çalıştırılacak kişinin özel bilgi ve uzmanlığına ihtiyaç duyulması olduğuna dikkat çekilmişse de sayısı 61 olan kısmî zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin, ilgili Yönetmelik’in 20’nci maddede öngörülmüş olan şartları taşımadığı hususu, bir tespit olarak raporumuzda ortaya konulmuştu."

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ'NE AYKIRI

Sayıştay raporunda; ‘kısmi zamanlı uzman’ kavramının süreklilik arz eden bir istihdam biçimi olmadığının, gerek 4 sayılı Kararname gerekse de söz konusu Yönetmelik’te yer alan hükümlerin bütününden anlaşıldığı belirtildi. Sayıştay, kuruma alınan ‘kısmi zamanlı uzmanların’ yönetmelik değişikliğiyle ‘idari uzman’ statüsüne atandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne aykırı olduğu tespitini aktardı.

BAKANLIĞIN 'KIRSAL' TANIMI DOĞRU DEĞİL

ANKA'da yer alan habere göre Sayıştay’ın aynı raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal açıdan önem taşıyan doğru bir kırsal tanımı olmadığı ve bu nedenle de kırsal kalkınmayı desteklemek için aktarılan kaynakların doğru kullanılamadığı da açığa çıktı.

Sayıştay raporunda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma programında 20 binden az nüfusu olan yerleri kırsal olarak kabul ettiğini bildirerek, kavramın sadece nüfusa göre yapılmasının sakıncasını şöyle açıkladı:

"Bakanlığın, ‘31 Aralık 2012 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı referans alarak oluşturduğu ve nüfusu 20 binden az olan belediye ve köyleri içeren listeye dayandırılmıştır. Bahse konu bu çalışmada belediye ve köylerden oluşan 36 bin 854 yerleşim birimi listelenmiş olup, 20 bin nüfus eşiği kriteri, her bir köy ya da belediye için ayrı ayrı gözetilmektedir ki, kırsal alan kavramından ne anlaşılması gerekeceğine dair tasavvur da tam bu noktada zedelenmektedir. Oysaki, kırsal alan kavramı oluşturmaya yönelik çabada, belediye ve köyleri hedefleyen 20 binlik bir nüfus sayısı çok yüksek olup, gerçekçi ve makul bir çerçeve çizilmesini imkânsız kılmaktadır. Nitekim, belediye ve köy bağlamında değerlendirilen 20 bin nüfus büyüklüğünü kır olarak kabul etmek, ülkenin kır ve kent kavramı ile ilgili gerçeğiyle de mütenasip değildir."