Sayıştay raporuyla ortaya çıktı: Şehir hastanelerindeki röntgen odalarında usulsüzlük

Sayıştay raporuyla ortaya çıktı: Şehir hastanelerindeki röntgen odalarında usulsüzlük

Sayıştay raporuyla, şehir hastanelerinde radyasyon odalarının TAEK'ten lisans alınmadan açıldığı ve röntgen odalarının duvarlarının da ince inşa edildiği ortaya çıktı.

Sayıştay raporu, şehir hastaneleri ile sağlık tesislerinde halkın sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını gözler önüne serdi. Rapora göre, bazı şehir hastanelerinde radyasyon odaları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) lisans alınmadan açılırken, röntgen odalarının duvar kalınlıklarının da olması gerekenden daha ince inşa edildiği belirlendi.

Granit yer kaplaması, taş yünü kaplaması, çelik sütun kaplaması gibi sağlık açısından önem taşıyan kaplamalarda da eksik malzeme kullanılarak vatandaşın sağlığının riske atıldığının kaydedildiği raporda bulunuldu:

¨Yeni inşa edilen ya da bakım onarımı yapılan yeni sağlık tesisleri projesinde röntgen odalarında öngörülen kurşun kaplama imalatının yerine daha ince yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan denetimlerde  projede yer alan granit yer kaplaması imalatlarının belirlenen kalınlıktan ince yapıldığı görülmüştür.

Buhar dengeleyici imalatına ilişkin yükleniciye ödeme yapıldığı halde, taş yünü imalatına ilişkin projede öngörülen pozda kullanılmayan imalat kalemi için yükleniciden kesinti yapılmamıştır.¨

NE LİSANS VAR NE DE YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay'ın raporunda, şehir hastanelerinde görevli şirket tarafından görüntüleme hizmeti kapsamında getirilen bazı tıbbi cihazlar için TAEK'ten lisans alınması gerektiğine dikkat çekilerek, “Yapılan incelemede, bazı şehir hastanelerinde, hastaneler hizmete açılmadan önce görevli şirket tarafından alınması gereken yapı kullanım izin belgesi, TAEK lisansları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınması gereken belgeler gibi izin, ruhsat, lisans, vb'nin alınmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.