Sayıştay kayyumların yolsuzluklarını ortaya çıkardı

Sayıştay Başkanlığı kayyum yönetimindeki Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin 2019 yılı denetim raporlarını açıkladı. Raporlarda Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kira gelirlerinde elde ettiği bütçeden 3 milyon liralık farkın sebebi bulunamazken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan taşınmazların kayıt altına alınmadığı ifade edildi.20-12-2020 12:49

Sayıştay Başkanlığı, belediyelere ilişkin 2019 yılı denetim raporlarını açıkladı. 19 Ağustos 2019'da ikinci kez kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nin  “sermaye giderleri” kaleminde, bütçe tahminlerinden oldukça büyük bir sapma yaşandığı kaydedildi. Bu sapmanın sebebi olarak  “Bu durum, bütçede tahmin edilen giderlerin %76,95’inin gerçekleşmesinin en önemli nedeni olmuştur” denildi.

Raporda, Van Büyükşehir Belediye'si için  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te yer alan maddeler hatırlatılarak, taşınmazlar üzerinde yapılan denetimde, belediye adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değerlerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarının da güncel değerleri yansıtmadığı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, “Belediye adına tapuda kayıtlı olan ancak değeri hakkında Belediye tarafından herhangi bir çalışma yapılmamış olan taşınmazların, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlerinin belirlenmesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği de ilgili duran varlık hesaplarına kaydedilerek mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir” denildi.

'GELİRLER AMAÇ DIŞI KULLANILDI'

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre; raporda, otopark inşa ettirilmesi için toplanan gelirlerin de “amaç dışı” kullanıldığına işaret edilerek, “Otopark Yönetmeliği gereği toplanan gelirler sadece otopark inşası için kullanılması gerekirken mal ve hizmet alınması için kullanılmıştır” diye belirtildi. Personel ödemelerine de değinilen raporda, “4857 sayılı İş Kanunu’na” tabi olarak çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında ve düzenli olarak kullandırılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Yine, raporun devamında bazı taşınmazların kira süresinin bitmesine rağmen “ecrimisil (Haksız işgal tazminatı)” alınarak kullandırıldığının tespit edildiği belirtildi. Raporda, “Kira süresi biten taşınmazların mevzuatında belirtilen şekliyle yeniden ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi, dolayısıyla ecrimisilin bir çeşit kiralama yöntemine dönüştürülmemesi gerekmektedir” önerisi yapıldı.

'KİRA GELİRİNDE 3 MİLYON FARK'

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan Sayıştay Raporu’nda bütçe gelir hesap cetvelinde devreden kira geliri ile açıklanan devir toplamı arasındaki  3 milyon TL’lik kayıt farkının nasıl oluştuğunun tespit edilemediği belirtildi. Sayıştay Başkanlığı'nın sayfasında yayımlamış olduğu raporlarda Mardin Büyükşehir Belediyes'nde çalışan personellerin özellikle üst yöneticinin iç denetim sistemini benimsemediğine dikkat çekerek sorunları 6 başlıkta topladı.  Raporda eksiklikler, “Planlama ve program süreçleri sağlıklı bir şekilde oluşturulmamış ve riskler belirlenmemiştir. İç kontrol sistemi, başta üst yönetici olmak üzere Belediye personeli tarafından yeterince benimsenmemiş ve bu konuda yeterli farkındalık oluşturulamamıştır. Risk çalışması yapılmamıştır. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilmemekte ve değerlendirme formları ve raporlar düzenlenmemektedir. İç kontrol sistemine ilişkin izleme süreçleri sağlıklı bir şekilde oluşturulamamıştır. İç denetim birimi kurulmamıştır” şeklinde sıralandı.

'İSRAF EDİLEN 391 BİN 135 TL'

Yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan Sayıştay Raporu’nda, birkaç eksiklik dışında hiçbir şeye yer verilmemesi dikkat çekti. Raporda, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılında toplamda 391 bin 135 TL tutarında duran varlığın, kullanılmaz hale geldiği için hurdaya ayrılarak, israf edildiği belirtildi. Sayıştay Raporunda ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kira gelirleri icmal cetvelinde yer alan ertesi yıla devir tutarları toplamının 630 bin 79 TL olduğuna ancak bütçe gelir kesin hesap cetvelinde ise devreden kira gelirleri rakamının 3 milyon 624 bin 658 TL olduğu belirtildi. İki kayıt arasında 2 milyon 994 bin 578 TL fark olduğu belirtilen raporda, aradaki farkın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği belirtilerek, “Sonuç olarak bilançoda oluşan 2 milyon 994 bin 578,27 TL fazlaya ilişkin kayıt farkı giderilmemiştir” denildi.