Sayıştay: Kamu kuruluşlarının bütçesinden 'yardım' adı altında paralar dağıtıldı, hesabı tutulmadı

Sayıştay'ın hazırladığı 2018 Yılı Genel Değerlendirme Raporu'na göre bakanlık, üniversite ve belediyeler, dernek ve vakıf gibi kuruluşlara “yardım” adı altında para dağıtmış ama hesabı tutulmamış.22-10-2019 09:37

AKP, devletin kaynaklarını gerici vakıf ve derneklere peşkeş çekerken; Sayıştay da bakanlık, üniversite ve belediyelerin, dernek ve vakıf gibi kuruluşlara “yardım” adı altında para dağıttığını tespit etti. 2018 Yılı Genel Değerlendirme Raporu'nu hazırlayan Sayıştay, yardım yapılan kurum ve kuruluşlara ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediğini belirtti.

Sayıştay raporunda “134 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediği görülmüştür” denildi. Dağıttığı paraların hesabını gizleyen kuruluşlar arasında ise 89 belediye bulunuyor.

Sayıştay'ın hazırladığı raporda yapılan sosyal yardımların faaliyet raporlarına net ve şeffaf biçimde yansıtılmadığı görüşüne yer verildi.

‘SORUMLULUK VE MALİ SAYDAMLIK İLKESİNİ ZEDELEYİCİ’

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay'ın bu konudaki raporunda “Yapılan inceleme neticesinde 134 kamu idaresinin yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermemiştir. Bu idarelerden 8'i genel bütçeli idare, 20'si özel bütçeli idare (üniversite), 5'i diğer özel bütçeli idare, 1'i sosyal güvenlik kurumu, 89'u belediye ve 11'i il özel idaresidir” sözlerine yer verildi.

Bu durumun sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğuna dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

“Yapılan incelemede, kamu idarelerinden 129'unun da, varlık ve yükümlülüklerini faaliyet raporlarında açıklamadığı tespit edilmiştir. Bu idarelerden 16'sı genel bütçeli idare, 27'si özel bütçeli idare (üniversite), 11'i diğer özel bütçeli idare, 61'i belediye ve 14'ü il özel idaresi oldu.”