Savcılık Bharara hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet  Bharara, savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlattı.18-11-2017 15:55

Habertürk'ten Serdar Kulaksız ve Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD’de görülen Reza Zarrab dava dosyasında yer alan “belge, delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğu” gerekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet  Bharara, savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, ABD'nin New York Güney Bölge Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi.

BELGELER KONUSUNDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca, "Yapılan araştırma ve incelemede, Avukat Cathy Fleming'in New York Güney Bölge Mahkemesi'nde 30 Ekim 2017'de vermiş olduğu yeminli ifade de anlaşılacağı üzere 'yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu' beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfalık yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafından, ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır. 

ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; ‘Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı'na 17 Kasım 2017'de yazılan Adli Yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim ya da kimlerden temin edildiği, bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu’ sorulmuştur. Bu kapsamda Uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Newyork Güney Bölgesi eski Savcısı Preet Bharara, Savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi