'Saros'u bitirme projesi'nin durdurulması için mahkemeye başvuru: 'Denizin feryadını duyun!'

"Saros Körfezi'ni bitirme projesi"ne karşı mücadele sürüyor. Edirne İdare Mahkemesi'ne verilen dilekçeyle projenin yürütmesinin durdurulması talep edildi. Dilekçede müsilaj tehlikesine dikkat çekildi.12-06-2021 17:56

Tugay Candan - @TugayCandann

Mail: tugaycandan@ilerihaber.org

Saros Körfezi’ni bitirme projesi” olarak anılan FSRU Liman Projesi’nde yürütmenin durdurulması için Saros Gönüllüleri tarafından Edirne İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Başvuruda, “Bölge halkının tek umudu bilimsel bilirkişi raporlarının gözetilerek halkın ve doğanın, denizin feryadına karşı planların yürütmelerinin acilen durdurulmasıdır” denildi.

Trakya’nın incisi Saros Körfezi’nde Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından yapımına başlanan Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi Limanı ve Boru Hatları Projesi’ne karşı mücadele devam ediyor.

Saros Gönüllüleri adına Edirne İdare Mahkemesi’ne Avukat Bülent Kaçar tarafından 8 Haziran’da bir dilekçe verildi. Bilirkişi Ek Raporu’nun projenin zararlarını ortaya koyduğu ifade edilen dilekçede, “İmar planlarının, Planlama Hukukuna, Kıyı Kanununa, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmeliğe, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Geliştirme Bölgesi mevzuatına, Tarım ve Orman mevzuatına, Üst Ölçekli Çevre Düzeni Planlarına aykırılıkları kesin ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır” denildi.

Edirne İdare Mahkemesi’nin 26 Şubat 2020’de verdiği “ÇED Olumlu” kararını iptal eden karardaki tespitlerin geçerliliğini koruduğu ifade edilen dilekçede, mahkemece verilecek hükümde bu tespitlerin esas alınması gerektiği vurgulandı.

MÜSİLAJ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hali hazırda hafriyat ve inşaat çalışmalarının devam ettiğinden dolayı “korunması zorunlu olan” Saros Körfezi Kıyı Kuşağı, tarım ve orman alanlarında telafisi imkansız zararlar doğacağı ifade edilerek, mahkemece yürütmenin durdurulması kararının verilmesi talep edilen dilekçede, diğer gerekçeler şöyle sıralandı:

- Marmara Denizi kıyısına kurulan liman ve çeşitli tesislerin gerek inşaat aşamalarında gerekse de işletme faaliyetlerinin ve atıkların deşarj edilmesinin Marmara gibi büyük bir denizi öldürdüğü gerçeğini Sayın Mahkemeniz bu davada değerlendirmelidir. Müsilaj, denizlerin inşaat, hafriyat, liman ve sanayi tesis faaliyetleriyle ve atıklarla kirletilmesinin sonucu meydana gelmektedir.

- Saros FSRU projesinin gerçekleşmesi de Saros Körfezi’nin ölümü için vurulan ilk darbe olacaktır. Bir kaç yıl sonra oluşacak kirlilik nedeniyle Bakanlık Saros Acil Eylem Planı açıklayacağına, Saros Körfezine zarar vereceği kanıtlanmış bu projeyi derhal iptal etmelidir. Marmara Denizinin ve Aliağa Körfezinin bu günkü öldürülmüş hali Saros Körfezinin geleceği olmamak zorundadır.

- Danıştay 6. Dairesinin verdiği kararı aynen tekrarlıyoruz. Çünkü bu karar tam da proje ve planlama alanını hukuken koruyan ve hükme esas alınan bir karardır: “Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması’ gerekmektedir”

'KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK'

- Saros FSRU ÇED sürecinde toprak örneği almadan, toprak analizi yapmadan ÇED Raporu düzenlemek görevi ihmal, bu kadar eksik, hatalı ve bilime aykırı bir rapora ÇED Olumlu Kararı vermekte herhalde kamu görevini kötüye kullanmak olarak nitelendirilebilir.

- Davacı müvekkiller ve Saros Körfezi’nde yaşayan, tarım yapan halk artık Saros'a adalet bekliyor. Çünkü bu aşamada halk sadece hukukun üstünlüğüne inanıyor ve bağımsız yargıya güveniyor.

- Saros Körfezi’nde kıyı kuşağına, deniz içine, tarım ve orman alanlarıyla, canlı yaşamına büyük darbeler indirmeye devam eden Saros FSRU projesinin hukuksuz imar planlarının acilen Yürütmelerinin Durdurulmasını talep ediyoruz.

'DENİZİN FERYADINA KARŞI DURDURUN...'

- Hukuka aykırılık ve verilen büyük zararlar kesin olup bölge halkının tek umudu bilimsel bilirkişi raporlarının gözetilerek halkın ve doğanın, denizin feryadına karşı planların yürütmelerinin acilen durdurulmasıdır.                            

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ

Bu gerekçelerin sıralandığı dilekçede bilirkişi raporları ve mevzuat gözetilerek öncelikle ve ivedilikle dava konusu planların yürütmelerinin durdurulması kararı verilmesi, nihai olarak ise davanın kabulüne karar verilmesi talep edildi.