Salgında artan kadın işsizliği Meclis gündeminde: 'İlk gözden çıkarılanlar yine kadınlar oldu'

Güzel, önergenin gerekçesinde "İstihdam kaybı Covid-19 salgını ile daha da vahim bir hal almış, ilk gözden çıkarılanlar olarak kadınların istihdamdaki yeri hızla daralmıştır" dedi.15-02-2021 14:28

İleri Haber

HDP’li Semra Güzel, Covid-19 salgını ile birlikte artan kadın işsizliği ve yoksulluğunun araştırılarak gerekli politikaların ve önlemlerin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması talep etti. Güzel, “Erkeklere göre oldukça düşük olan kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranları salgında daha da gerilemiştir” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini gösterdiği son bir yılda Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayınladığı son rapora göre kadın işgücü 867 bin kişi azalarak 10 milyon 596 bin ve erkek işgücü ise 538 bin azalarak 21 milyon 343 bine geriledi. Son bir yılda erkek işgücü yüzde 2.5, kadın işgücü ise yüzde 8.2 azaldı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Covid-19 salgını ile birlikte artan kadın işsizliği ve yoksulluğunun araştırılarak gerekli politikaların ve önlemlerin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması önergesi verdi.

‘İLK GÖZDEN ÇIKARILANLAR KADINLAR OLDU’

Güzel, önergenin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 pandemisi dünyanın her yerinde derinleşen toplumsal eşitsizlikleri gün yüzüne çıkarmıştır. Başta kadınlar olmak üzere engelliler, yoksullar LGBT+bireyleri gibi toplumun dezavantajlı kesimleri için bu süreç çok daha ağır yaşanmaktadır.  Genel itibariyle salgından en çok etkilenerek daha çok yoksullaşan emek kesiminin en büyük mağduru yine kadınlar olmuştur. Türkiye’de Covid-19 öncesinde ekonomik kriz döneminde artan kadın işsizliği ve istihdam kaybı Covid-19 salgını ile daha da vahim bir hal almış, ilk gözden çıkarılanlar olarak kadınların istihdamdaki yeri hızla daralmıştır.

Pandemi ile birlikte kayıt dışı, güvencesiz, geçici sürelerle çalışan emekçilere dair doğru düzgün bir önlem alınmamıştır. Kadınların yoğun çalıştığı sektörlerin ağırlıkta kayıt dışı sektörler olduğu bilinmektedir. Pandemide esnek ve güvencesiz çalışma biçimi yaygınlaştırılmış ve bu çalışma biçiminin de en büyük mağdurları yine kadınlar olmuştur.

Salgın, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı yeterli önlemlerin alınmamasından kaynaklı bakım emeğine (hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev hijyeni gibi) olan ihtiyacı artırmıştır. Kreşlerin kapanması, yeni kreşlerin açılmaması söz konusu durumun yaşanmasında belirleyici olmuştur. Bu duruma çözüm üretilmediği için kadınlar daha fazla istihdam dışına çıkmıştır.

Pandemi sürecinde açığa çıkan tüm veriler kadın işgücünün erkeklere göre Covid-19’dan daha olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Pandemiyle birlikte yaygınlaştırılan esnek ve güvencesiz çalışma biçimi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan yapısal sorunlar nedeniyle kadınlar açısından çok daha ağır sonuçlar yaratmaktadır.