Şakran Cezaevi'nde 16 kişilik koğuşlarda 24 mahkumun kalması Meclis gündeminde

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Şakran Cezaevi'nin doluluk oranının çok yüksek olması ve salgına karşı tedbirlerin alınmamasına ilişkin soru önergesi hazırladı.27-04-2020 12:45

İleri Haber

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, İzmir Şakran Cezaevindeki koğuşların doluluk oranı kapasitesinin çok yüksek olması ve koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alınmamasına ilişkin soru önergesi verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlandırılması istenen soru önergesinde "İzmir Şakran Cezaevinde boş koğuşlar olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpus kalmaktadır" denildi.

"Şakran Cezaevinde görevli gardiyanların ve iki doktorun COVİD-19 testleri de pozitif çıkmıştır. Üstelik bu doktorların cezaevi personeli ve mahpuslarla teması da tespit edilmiştir. Bu durum, özel olarak Şakran Cezaevi, genel olarak da tüm cezaevlerine yönelik her düzeydeki önlemlerin hızla alınması gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır" denilen soru önergesinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet‘in, 25 Mart 2020 tarihli açıklamasında yer alan "Hükümetler şimdi siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan herkesi serbest bırakmalı" ifadesine de yer verildi.

HDP'li Uca tarafından hazırlanan soru önergesinin tamamı şu şekilde:

"İzmir Şakran Cezaevinde boş koğuşlar olmasına rağmen 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpus kalmaktadır. Öte yandan basına yansıyan bilgilere göre Şakran Cezaevinde görevli gardiyanların ve iki doktorun COVİD-19 testleri de pozitif çıkmıştır. Üstelik bu doktorların cezaevi personeli ve mahpuslarla teması da tespit edilmiştir. Bu durum, özel olarak Şakran Cezaevi, genel olarak da tüm cezaevlerine yönelik her düzeydeki önlemlerin hızla alınması gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu önlemlerin başında, hekimlerin temas ettiği tüm tutukluların ve personelin en uygun koşullarda karantinaya alınması, testlerinin derhal yapılması ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin (CPT), 20 Mart 2020 tarihli Koronavirüs pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisinde yer alan önlemlerin en uygun şekilde sağlanması gelmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet‘in, 25 Mart 2020 tarihli açıklamasında yer verdiği, ‘Hükümetler şimdi siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan herkesi serbest bırakmalı’ şeklindeki önerisinin de gereğinin yapılması her geçen gün daha da önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

1- Şakran cezaevinde boş koğuşlar mevcut olmasına rağmen, 16 kişilik koğuşlarda 24 mahpusun kalmasının gerekçesi nedir? Mahpusları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakan bu uygulamanın kaldırılmasına ilişkin bir girişiminiz bulunmakta mıdır?

2- Şakran Cezaevinde kaç mahpus vardır? Bu mahpusların kaç tanesine COVİD-19 testi yapılmış olup bu testlerin kaçı pozitif çıkmıştır? Testi pozitif çıkan mahpusların tedavisi için uygun koşullar mevcut mudur?

3- Şakran Cezaevinde Görevli kaç gardiyan ve doktora COVİD-19 testi yapılmıştır? Test sonucu pozitif çıkan personel ve doktorların kaç kişiyle teması olmuştur? Test sonucu pozitif çıkan doktor ve personelin temasta bulunduğu mahpuslar ve personel uygun koşullarda karantinaya alınıp, bu kişilere COVİD-19 testi yapılmış mıdır?

5- CPT’nin Koronavirüs pandemisi bağlamında özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yönelik muameleye ilişkin ilkeler bildirisinde yer alan önlemlerin en uygun şekilde sağlanmasına ilişkin bir çalışmanız bulunuyor mu?

5- Birleşmiş Milletlerin, ‘Hükümetler şimdi siyasi mahpuslar ve sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade ettiği için alıkonulanlar da dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan herkesi serbest bırakmalı’ şeklindeki önerisinin gereğinin yapılmasına ilişkin bir girişiminiz mevcut mudur?"