Said Nursî, Abdülhâkim Arvâsî, Erbakan, Erdoğan ve Siyasal İslâm (*)15-07-2021 13:08

Levent Turhan Gümüş

Türkçülük de İslâmcılık da sağ ideolojinin muhafazakâr, temsil yetkisinin millet adına kendisinde olduğunu var sayan kodlarında içkindir. Türk ırkının ve milletinin yüceliği ilkinde, Allah’ın yüceliği ve hükmedici varlığı ikincisinde baskındır.

Sağ ideoloji Türk-İslâm sentezine evrilirken; Türkçülük -zaman zaman göz kırpsa da- ırkçı turancı ideallerinden, İslâmcılıksa -ılımlılıkla radikallik arasında salınan bir hat üzerinde- şeriat ve İslâm Devleti ütopyasından eksilerek bugüne gelmiştir.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayın.