Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleri 123.5 milyar dolara yükseldi

Şahap Kavcıoğlu, Meclis'teki sunumunda Merkez Bankası rezervlerinin 123.5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.11-10-2021 14:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağına yönelik iddialar ortaya atılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum gerçekleştirdi. 

Kavcıoğlu, para politikasına ilişkin yaptığı sunumda enflasyondaki yükselişin kalıcı olduğuna işaret etti. Enflasyon artışının temel sebebi olarak gıda, enerji ve ithalattaki artışı gösteren Kavcıoğlu, önümüzdeki hafta açıklanacak rezervlere ilişkin bilgileri de paylaştı ve Merkez Bankası rezervlerinin 123.5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Kavcıoğlu ayrıca rezervlere ilişkin "Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız" ifadelerini kullandı.

'SIKI PARA POLİTİKASI CARİ İŞLEMLER DENGESİNİ POZİTİF ETKİLEMEKTEDİR'

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir.

Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır.

Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır.

Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir.

Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir.

TCMB, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir.

Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve Eylül ayında politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir."