Sağlık örgütlerinin 'Ölümleri durdurun' eylemine polis saldırısı!

Sağlık örgütlerinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapmak istediği eyleme polis saldırdı.15-04-2021 13:10

 İstanbul Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Ses İstanbul Şubesi, Dev Sağlık-İş ve Tüm-Rad-Der, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek artan korona virüsü vakalarına ilişkin yapmak istedikleri basın açıklaması yasaklandı. 

Sağlık meslek örgütleri bugün Türkiye’nin pek çok şehrinde Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun" diyerek açıklamalar gerçekleştirecek. İstanbul’daki eylemin adresi ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önü. İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Salık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin (TÜMRAD-DER) çağrısı ile saat 12.30’da yapılacak açıklama yasaklandı. Fatih Kaymakamlığı açıklamayı yasakladı. Kararın gerekçesi ise ‘pandemi’.

Evrensel'de yer alan habere göre, yasak kararının kendilerine telefonla tebliğ edildiğini söyleyen SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, "Biz eylemi yapacağız. Orası bizim müdürlüğümüz, sağlıkçıların oraya gitmesi engellenemez. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz diyeceğiz. Bunu yaparken de kimseyi riske atmayız, biz zaten bunun bilincindeyiz. Fiziksel mesafemizi alarak açık havada yapacağız eylemimizi” demişti.

ANKARA

Ankara hekimler Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Eyleme TTB Merkez Konsey  Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve CHP Milletvekili Murat Emir katıldı. Eylemde konuşan Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Vakaların artmasından 84 milyon, hepimiz sorumluyuz" sözlerine değinerek, "Sorumluluğu 84 milyona devreden sorumsuz bir anlayışay değil, dayanışma içerisinde ortak kararlar alacağımız bir anlayışa ihtiyacımız var" dedi.