Sağlık örgütlerinden Çapa’da TTB protestosu

Savaşa karşı barışı ve yaşamı savunan TTB’li doktorların gözaltına alınması Çapa’da protesto edilecek.01-02-2018 12:45

İleri Haber

Sağlık emek meslek örgütleri TTB Merkez Konseyi üyesi doktorların gözaltına alınmasını Çapa’daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yapacakları basın açıklamasıyla protesto edecek.

AKP hükümetinin Afrin’e yönelik başlattığı saldırı sonrası “Savaş bir halk sorunudur” dedikleri ve ölüme karşı yaşamı ve barışı savundukları için günlerce hedef gösterilen TTB’li doktorlar 3 gündür gözaltında tutuluyor.

TTB’ye bağlı İstanbul Tabip Odası (İTO) ve KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çapa’da yapacağı ortak basın açıklamasıyla barış savunucusu doktorların gözaltında alınmasını protesto edecek.

‘TOPLUMUN SAĞLIKSIZLAŞTIRILMASINA KARŞI DİK DURUŞ’

İTO ve SES Aksaray Şubesi tarafından eyleme yapılan çağrı şu şekilde:

“Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 11 üyesi hekimlik değerlerini savunduğu için gözaltında!

Akademinin bağımsızlığı ve bilimsel özerklik için mücadeleden vazgeçmeyen, sağlığın taşeronlaştırılmasına, toplumun sağlıksızlaştırılmasına karşı dik duruşundan taviz vermemiş meslektaşlarımız; seçilmiş İstanbul Üniversitesi Rektörü, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve TTB MK Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, TTB MK Üyesi Prof. Dr. Taner Gören ile TTB MK'nin gözaltında olan tüm üyelerinin gözaltılarının acilen sonlandırılması ve görevlerinin başına dönebilmeleri için çağrı yapıyoruz.

Taner Hocanın ve Raşit Hocanın tüm öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını, akademisyenleri, hasta ve hasta yakınlarını 2 Şubat 2018 cuma günü 12.30'da İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Psikiyatri Klinikleri arasındaki alanda yapılacak basın açıklamasına çağırıyoruz.

İstanbul Tabip Odası

SES Aksaray Şubesi”

İleri Hatırlatıyor