Sağlık emekçilerinden Büyük Hekim Yürüyüşü

14 Mart Tıp Haftası kapsamında sağlık emekçileri örgütlerinin bugün Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden başlattığı Büyük Hekim Yürüyüşü Kadıköy’de sona erdi. 17-03-2019 13:05

İzel Sezer

Fotoğraflar: İzel Sezer

Sağlık emekçilerinin mücadele günü olan 14 Mart Tıp Haftası kapsamında "Sağlık alanının giderek derinleşen yoğun sorunlarıyla karşı karşıyayız" diyen sağlık çalışanları örgütleri, bugün İstanbul'da Büyük Hekim Yürüyüşü düzenledi. 

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinden başlayan Büyük Hekim Yürüyüşü, Kadıköy'de ‘Hekimliğin 100. Yılı Bildirgesi'nin okunmasıyla sona erdi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikasi (Dev-Sağlık İş), Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Türkiye Psikologlar Derneği (TPD) tarafından düzenlenen yürüyüş Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde başladı.

Yürüyüşten sonra İstanbul Tabip Odası adına konuşan Başkan Prof. Dr. Pınar Saip "Sağlıklı olmak ancak bir ülkede demokrasi, laiklik, özgürlük varsa, çevre korunuyorsa, insan hakları varsa, barış varsa mümkün olabilir!" dedi. 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ise "İstibdat rejimine karşı mücadelenin en ön safında hekimler yer aldı. 2. Meşrutiyet'ten bu yana hekimler laiklikten, bağımsızlıktan, özgürlükten yana oldular!" şeklinde konuştu. 

Büyük Hekim Yürüşü'nden fotoğraflar: