Sağlık emekçileri yeniden grevde

Sağlık emekçileri yeniden grevde

Sağlık emekçileri “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!” diyerek ülkenin her yanında grevde.

İleri Haber

Sağlık meslek örgütleri, özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için eylem yaptı. Sağlık emekçileri, bugün Meclis'te görüşülen özlük haklarına ilişkin kanun teklifinde hakları iyileştirilmediği takdirde eylemlerinin devam edeceğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı bugün 11 meslek örgütünün çağrısıyla yeniden greve çıktı.

Ülke genelinde çeşitli sağlık meslek örgütleri, haklarını gasp eden düzenlemeye karşı; “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!” başlığıyla bir günlük iş bıraktı. “Beyaz G(ö)REV etkinliği”ne ülkenin pek çok il ve ilçesindeki sağlık emekçileri destek oldu.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinden önce Meclis’te taleplerini dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İşçileri Sendikası, Hekimler Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanların Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Kamu Diş Hekimleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Aile Hekimleri Federasyonu olmak üzere 11 sağlık emek-meslek örgütü, TBMM’de CHP ve HDP milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

FİNCANCI MECLİS’TEN SESLENDİ

Emek-meslek örgütleri adına açıklama yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 15-16 Haziran’ın işçi direnişinin yıl dönümünü olduğunu anımsatarak, “Bugün de beyaz bir 15 Haziran’dır. Beyaz itirazımızı hep birlikte dile getiriyoruz. Emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir gelecek için tüm hekimler, sağlığı üreten tüm emek verenler olarak bugün görevdeyiz” dedi.

Fincancı, dün Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförünün yaptığı eylemi hatırlatarak, “Biz dün ambulansın içinde hastası için çığlık atanlarız. Biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayan, bu gördüğünüz devasa binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Aylardır oyalama taktikleriyle yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz” diye konuştu.

‘SAĞLIKÇININ BÜTÇESİ ŞEHİR HASTANESİNE GİTTİ’

Fincancı, şöyle devam etti:

“Yeni yasa tasarısı ile bir kez daha farkına vardığınız gibi Meclis’te ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamaların ardından gasp yasa tasarısı ile hekimlerin emeği ile yeniden alay ettiniz.

Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, emekliler arasında farklı çalışma rejimleri ile ayrımcılık yapılmasın derken, nitelikli hekimlik yapmak isterken, nitelikli sağlık hizmetini sunmaya çalışırken, yeterli süre ayırmak istiyoruz hastalarımıza derken, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmesi isterken, sizlerin yaptığı biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemi dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak ödemek oldu.

Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk. Biz sağlık ve sosyal hizmet emek alanında üretenler olarak birlik olduk, bu bir ilk. Bugünkü görev eylemimiz bir itiraz. Bu itirazın genel kurulda ses bulmasını istiyoruz. Meclis’te yürütülen bu senaryoyu reddediyoruz.”

ANKARA: SONUÇ ALINCAYA KADAR DA BIRAKMAYACAĞIZ

Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, sekiz aydır hakları için eylemler düzenlediklerini belirterek “Özlük haklarıyla ilgili hekimler ve emekli hekimler yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırının altında ücretlerle geçinmek zorunda bırakılıyor. Tüm sağlık meslek grupları da aynı şekilde sağlıkta şiddetin çözülmesi, malpraktisin gerçekten yaşanmaması ve yeterli insanca yaşayabileceğimiz ücretlerin verilmesi için meslek örgütleri eylemlerine devam ediyor. Sonuç alıncaya kadar da bırakmayacağız” dedi.

KAŞ: HEKİM SORUNU YOKTUR, LİYAKATSİZ BÜROKRATİK YAKLAŞIM SORUNU VARDIR

Antalya’nın Kaş ilçesinde de greve çıkan sağlık emekçileri, “Boyun eğmediğimiz için buradayız” diyerek çalıştıkları kurumun önünden şu sözlerle seslendiler;

“Sağlıkta dönüşüm, sağlıkta çöküşe dönmüştür;

Mevcut kanun tasarısı sahiplerini ve onlara bu aklı verenleri, çok geç olmadan vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli koruyucu sağlık hizmeti üzerinden politika üretmeye, dünyada örnekleri ortada olan modern Avrupa ülkelerini örnek almaya davet ediyoruz.

Aksi takdirde;

En temel anayasal hakların bile düzenlenmediği 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu liyakatten yoksun bir sağlık idaresinin emaresi olarak kalacak, koruyucu hekimlik hizmeti veren aile hekimlerini sadece işletmeci olarak gören, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni bir ceza yönetmeliği haline getiren bürokratik obsesyon, tüm hekimleri istifanın eşiğine getirecektir.

Unutmayınız ki bu ülkede hekim sorunu yoktur, bu ülkede hekimlerin sorunlarını anlamayan liyakatsiz bürokratik yaklaşım sorunu vardır.”

MERSİN: YENİ YASA TEKLİFİYLE EMEĞİMİZLE YENİDEN ALAY ETTİNİZ

Bir daha hiçbir sağlık emekçisi görevi başında katledimesin diye ses veren Mersin’deki sağlık emekçileri ise, “Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz” sözlerine yer verildi.

DAHA FAZLA