Sağlık Bakanlığı'ndan hamile çocuklar skandalıyla ilgili açıklama

İstanbul'da bir hastanede 115 çocuğun hamileliğinin gizlenmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.17-01-2018 19:37

İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte 38'i 15 yaşından küçük 115 hamile çocuğun getirildiğinin ve bu durumun gizlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu olayla ilgili şikayetin ardından valiliğin soruşturma açmaya gerek görmediği belirtilirken, bakanlığın "konunun hassasiyeti" gerekçesiyle soruşturma talimatı vererek müffettiş görevlendirdiği belirtildi.

 Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Medyada 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili “Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi” başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Haber daha önce şikâyete konu olmuş, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.

Medeni kanunun ilgili hükümleri, "Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.", "Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” demektedir.

Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21 inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir:

18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.