Sağlık Bakanlığı'ndan 'Haftalık Durum Raporu': Salgında son durum ne?

Sağlık Bakanlığı hazırladığı haftalık raporla Türkiye'deki son 7 günde koronavirüs salgınına ilişkin verileri paylaştı.25-08-2020 16:09

İleri Haber

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs verilerine ilişkin hazırladığı 17 Ağustos ile 23 Ağustos'u kapsayan 'Covid-19 Haftalık Durum Raporu'nu paylaştı. 

Rapora göre Türkiye'deki ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplam 6.346.340 test yapılırken, haftalık test sayısının ise 602.289 olduğu açıklandı.

Türkiye'de toplam 259.253 laboratuvar onaylı koronavirüs hastası olduğu belirtilen raporda ayrıca "Covid-19 nedeniyle toplam 6.121 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"- Covid-19 nedeniyle toplam hastaneye yatış sayısı 137.617 olup 17 - 23 Ağustos tarihleri arasındaki hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3.396’dır.

- Bir önceki haftaya göre; hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma, Covid-19 test sayısında ise artış görülmüştür.

- Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı %2,36’dır."

* 23/08/2020 tarihi dahil toplam sayı, ** 17/08/2020 – 23/08/2020 tarihleri arasındaki toplam sayı

VAKALARIN COĞRAFİ DAĞILIMI NE?

'Covid-19 Haftalık Durum Raporu'nda Türkiye'deki koronavirüs vakalarının coğrafi dağılımına ilişkin verilere yer verilirken, "Türkiye’de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 259.253 vaka Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı 311,8 ve son 7 gün içinde 100.000 kişiye düşen yeni Covid-19 vaka sayısı 10,8 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

* 23/08/2020 tarihi dahil toplam sayı, ** 17/08/2020 – 23/08/2020 tarihleri arasındaki toplam sayı

Son 7 Gün İçinde 100.000 Kişiye Düşen Yeni COVID-19 Vaka Sayısı

VAKALARIN DEMOGRAFİK DAĞILIMI NE?

Bakanlığın raporunda vaka sayılarının demografik yapısına ilişkin de veriler paylaşılırken, tüm vakaların %49’unun kadın, %51’inin erkek olduğu, vakaların 18.097’sinin ise 15 yaş ve altı çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bildirilen tüm vakaların %49’u kadın, %51’i erkektir. Tüm vakaların 18.097’si 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,0), 36.018’i 15-24 yaş arasında (%13,9), 127.957’si 25-49 yaş grubunda (%49,4), 48.276’sı 50-64 yaş arasında (%18,6), 22.355’i 65-79 yaş grubunda (%8,6) gerçekleşmiş olup 6.549’u 80 yaş ve üzerindedir (%2,5). Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. Son 7 gün içinde, 100.000 kişiye düşen en yüksek yeni COVID-19 vaka sayısı 80 yaş ve üzeri erkek bireylerde görülmüştür."

Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Son 7 Gün İçinde 100.000 Kişiye Düşen Yeni COVID-19 Vaka Sayısı

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖLÜM HIZI NE?

Sağlık Bakanlığı'nın raporunda yer alan verilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 6.121 kişinin ölüm hızının %2,36 olduğu belirtildi.

Raporda, "Türkiye'de toplam 6.121 COVID-19 nedeniyle ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızı %2,36’dır. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 2-4 ve 15-24 yaş grubunda gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı %25,84 ile 80 yaş ve üzeri gruba aittir" denildi.

*23/08/2020 tarihi dahil toplam ölüm sayısı
** Ölüm hızı, ilgili cinsiyet ve yaş grubunun toplam ölüm sayısının aynı gruba ait toplam vaka sayısına bölünerek hesaplanmıştır.

15 YAŞININ ALTINDA 12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Raporda ayrıca 15 yaş altında 12 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken. Ölümlerin %71'inin 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Covid-19 nedeniyle vefat eden 6.121 kişiden 3.803’ü (%62) erkek, 2.318’i (%38) kadındır. Ölümlerin 4.341’i (%71) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece %11'i bu yaş grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda Covid-19 nedeniyle 12 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır."

*23/08/2020 tarihi dahil toplam ölüm sayısı

Raporda, "100.000 kişiye düşen toplam ölüm sayısının en düşük olduğu İBBS-1 bölgeleri 1,5 ile Akdeniz, 2,3 ile Ortadoğu Anadolu ve 2,4 ile Orta Anadolu'dur" denildi.

COVID-19 Ölüm Sayısı ve İnsidansı, (100.000 Nüfusta)

İLLERE GÖRE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığının raporunda son olarak bölgelere göre 100.000 kişiye düşen vaka sayılarına ilişkin veriler paylaşılırken, "Erzurum 36,1, Malatya 29,7 ve Şanlıurfa 26,7 ile büyükşehirler arasında en yüksek son 7 gün insidansına sahip olan illerdir" denildi.

Son 7 güne ait 100.000 kişiye düşen en düşük yeni koronavirüs vaka sayısına sahip büyükşehirler ise Hatay için 1,8, Muğla ve Aydın için 1,7 olarak sıralandı.