Sağlık Bakanlığı için 55 milyon aşı enjektörü satın alınacak

Devlet Malzeme Ofisi, Sağlık Bakanlığı için 55 milyon aşı enjektörü satın alacak.02-01-2021 11:47

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, enjektörler, DMO'nun tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak. Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek teklif olacak ve açık eksiltme uygulanmayacak. 

TEKLİFLER 12 OCAK GÜNÜ SONA ERECEK

İhaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini DMO veznesine veya ihale ek şartlarında belirtilen ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekecek. Teklifler, 12 Ocak günü en geç saat 12.00'ye kadar teslim edilecek.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecek.