Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti!

Açıklamada, "COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.11-03-2020 00:40

İleri Haber

Sağlık Bakalığı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgını nedeniyle tüm personelin ikinci emre kadar izinleri iptal edildi.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."