HDP, işkence itirafında bulunan Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP, işkence itirafında bulunan Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP, işkence itiraflarında bulunan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulundu ve soruşturma açılması talep etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), işkence itiraflarında bulunan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda parti ve kamuoyu adına, Mehmet Eymür ile birlikte tüm sorumlu ve failler hakkında soruşturma talep edildi. Eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamalarda işkence itiraflarında bulunmuş ve birçok başka ismin de işkence yaptığını söylemişti. 

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun Mehmet Eymür ile gerçekleştirdiği röportaj hatırlatılarak, "Söz konusu röportajın içeriği incelendiğinde başta beyanların sahibi Mehmet Eymür olmak üzere kendisiyle beraber hareket eden kişi, kurum-kuruluşların; insanlığa karşı işlenmiş ve Anayasa ile uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklanmış suçlardan olan işkence suçunu nasıl işlediklerine dair itiraflara rastlanacaktır. Aynı zamanda işkence suçunun bahse konu kişi ve kurumlarca işlendiğinin ikrarı anlamına gelen bu ifadeler kamuoyu nezdinde bir infial duygusunun oluşmasına yol açmıştır.  Röportajda, 1970'lerden bu yana katıldığı operasyonlar, tartışmaların odağında yer aldığı olaylarla ilgili değerlendirmeler, ilk kez MİT'te yapılan işkencelerden ve kendisinin de işkence yapmış olduğundan, 1980'lerde yaşanan Babalar Operasyonu'nundan Türkiye'de Gladio'nun oluşumu ve icraatlarından söz edilmektedir" değerlendirmesi yapıldı. 

'KİŞİ VE KURUMLARDAN OLUŞAN DEVLET AĞININ, İŞKENCE SUÇUNU İŞLEDİĞİ İKRAR EDİLMİŞTİR'

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Eymür'ün ifadeleri bir bütün olarak başta işkence yasağı olmak üzere geçmişten bu yana Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri/suçları konusunda aslında toplumun bildiği hukuksuzların itirafından veya bir başka deyişle malumun ilanından ibarettir. Bu beyan ve röportaj içeriğindeki tüm beyanlardan açıkça anlaşılacağı üzere, Mehmet Eymür ve birlikte hareket ettiği kişi ve kurumlardan oluşan devlet ağının; 5237 Sayılı Yasanın 94 ve 95. maddelerinde yer alan tüm fıkra ve bentleriyle işkence suçunu işlediği ikrar edilmiştir. Türkiye’nin de altına imza attığı Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, insanın sahip olduğu onur ve değeri korumak için işkenceyi mutlak olarak yasaklar. İnsanlık ailesinin ortak kazanımı olan ve modern insan hakları hukukunun en temel kurallarından birini oluşturan bu yasak, normlar hiyerarşisi açısından üstün kuraldır, başka bir deyişle buyruk kural niteliğindedir. 

'MEHMET EYMÜR VE TÜM FAİLLER HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI KAMUOYU ADINA TALEBİMİZDİR'

Mehmet Eymür’ün kendisi ve içinde yer aldığı yapılar ile ilgili, tek tek işkence görenler kadar tüm toplumun vicdanında da derin yaralar açan ve adalet duygusunu onarılmaz biçimde tahrip eden delil niteliğindeki bu açıklamaları hakkında henüz bir tahkikat başlatılmamış olması başta işkence ve diğer kötü muameleler olmak üzere ağır insan hakları ihlallerinin sürekliliğini sağlayan cezasızlık olgusunun bir tezahürüdür. Toplumda hukuka karşı güven duygusunun tahrip edilmesinin en temel nedeni olan cezasızlık politikasının önüne geçilmesi açısından ilgili iddia makamının konu hakkında kapsamlı bir tahkikat yürütmesi hukuk devleti olma ilkesinin gereğidir.  5237 Sayılı Ceza Yasasının 94. Maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, ihbara konu olan suçta (işkence suçlarında) zaman aşımı söz konusu olmadığı için başta işkence olmak üzere diğer ağır insan hakları ihlalleri/suçları ile ilgili yapılan itirafları delil kabul ederek Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında etkili ve bağımsız bir soruşturma sürecinin başlatılması müvekkil parti ve kamuoyu adına talebimizdir."