Rusya Komünist İşçi Partisi’nden seçim değerlendirmesi

Aşağıda okuyacağınız çeviri geçen hafta Rusya’da yapılan Duma seçimlerine dair Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP) Merkez Komitesi Birinci Genel Sekreteri Stepan Malentsov’un değerlendirmelerini içeriyor. 20 Eylül tarihinde yapılan değerlendirme ön seçim sonuçlarını kapsıyor.27-09-2021 12:16

Çeviri: Batu Belen

Seçimler, Rusya Federasyonu Devlet Duması ve birçok bölgede 24 saat içerisinde tamamlandı. Medya ve hükümet yetkilileri, seçimleri milli irade olarak nitelendirerek üst üste ikinci zaferini kazanan Birleşik Rusya partisini (EP) yüksek sesle kutluyor.

Ön seçim sonuçları, Rus Komünist İşçi Partisi (RKİP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Stepan Malentsov tarafından şu şekilde yorumlanıyor:

S.M.: Stepan Malentsov

D.V.: Dmitry Volgin

S.M.: Evet, düşünen tüm insanların önceden bildiği ve kimseyi şaşırtmayan sonuçları önemli, çok gerekli ve hatta sözde mücadeleyle elde edilmiş gibi sunmak oldukça zor bir iştir. RKİP bunu açıklamaları ve tahminlerinde dile getirmişti, seçim komisyonlarından ve gözlemcilerden gelen rakamlar ise gerçeklerin vücut bulmuş halidir. Özetlemek gerekirse, seçimlere inananlar genellikle saf insanlardır! seçmenler önümüzdeki beş yıl boyunca genel sömürülerini sağlayacak bir azınlığı seçtiler. Hiçbir parti gerçekten kapitalizme karşı değil, toplumsal düzenin değişmesi için mücadele eden ve bunun mücadelesini örgütleyen emekçilerin seçimlere yaklaşmalarına izin verilmiyor.

D.V.: ‘’Yaklaşmalarına izin verilmiyor’’ ne anlama geliyor ?

S.M.: Bu sadece seçimlerden önce değil, aynı zamanda kayıt statüsünden de mahrum bırakılarak, tabiri caizse sandık başından gönderme çabaları vardı. Seçime girmesi kabul edilen 14 partiden, listeye kayıt olmak için gereken 200 bin seçmen imzasını toplayan yok. Federal seçimlerden daha da sıkı bir şekilde düzenlenen bölgesel seçim mekanizmaları ve elde edilen kazanımlar, imza toplanmadan sistem tarafından kabul ediliyor. Bir zamanlar sevimli bir burjuva olan, ama yine de utanç derecesinde bükülmüş demokrasi makinesinin, yalnızca iktidar sınıfının değil, aynı zamanda iktidardaki kişilerin de korunmasını sağladığını ve koruduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyebilirim.

D.V.:  Beklenmedik bir şey oldu mu? Katılımın önceki seçimlere göre biraz daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

S.M.: Belirli bir rotada giden treni beklerken beklenmedik ne olabilir ki? Tren İstasyona yaklaşır, alınan biletlere göre herkes yerlerine geçer. Olması gereken budur, ancak daha önce onları ayırmış olan tanınmış(!) makinistler tarafından buharlı lokomotiflerin önüne VIP vagonlu bir tren getirdiler. Katılım arttı mı? Böylece üç gün boyunca tüm güçleriyle çektiler, çektiler ve çektiler! sonunda elektronik oylama bir güç silahına dönüştü. Yani burada şaşırılacak bir şey yok!

Unutulmamalıdır ki, öncelikleri protesto tabakasını bertaraf etmek olan yetkililer, seçmen katılımını artırmak için çalıştılar.  Şu anda St. Petersburg olan Leningrad gibi sanayi işçilerinin nispeten daha yüksek paya sahip olduğu büyük sanayi şehirlerinde katılım  yüzde 30 civarındaydı. Bu, burjuvazi politikasından kaynaklanan memnuniyetsizlik ve partilerine olan inançsızlıktan dolayıdır.

D.V.: Peki ya Rus merkez sağ partisinin (Yeni İnsanlar) başarısı ve Rusya Birleşik Demokrat Partisi’nin (Yabloko) başarısızlığı?

S.M.: Sözde "Yeni İnsanlar" iyi(!) kapitalizmin eski fikirlerini taşıyorlar. Eski bir fıkra gibi, hatırladınız mı? Yeni nesil bir Rus, yaşlı bir Yahudi'ye gelir ve sorar: ‘’Baba, bana para ver’’. Üstelik bu tamamen teknolojik bir proje, özellikle Yabloko'nun Batı'ya fazla yönelen ve tırnak içinde vatanseverliği reddeden seçmenlerinin yolunu kesmeyi amaçlıyorlar. Yani bu, parlamento parti havuzunun genel oyununu güçlendirmek için görüşmeler sırasında alınan bir değişikliktir.

D.V.: Parlamento partilerinin sistem için birlikte hareket ettiğine inanıyor musunuz?

S.M.: Kendilerini koruma konusunda kesinlikle öyleler! 2003'ten bu yana, düzenli olarak yasada yapılan değişiklikleri kabul ederek, kendileri ve yandaşlarına 300’den fazla kez finansal kaynak sağladılar! Bunlar, sıradan vatandaş ve emeklilere maaşlarını artırma sözü veren, seçimlerden önce ordu mensuplarına, emeklilere, gazilere ve diğer lehtar kategorilerine endeksleme ve toplu ödemeler vaat eden kişilerdir. Dolayısıyla, bu multi-milyar dolarlık pastanın bölünmesi rekabetinde kesinlikle birleşiyorlar. Ancak, mutfak dokunulmazdır!

D.V.: Peki Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP)'nin ciddi bir şekilde oylarını artırdığı gerçeği hakkında ne düşünüyorsunuz? 2016'da elde ettikleri yüzde 13,5 ve bu seçimlerde aldıkları yüzde 19'luk oran, bu sizce bir başarı değil mi? Mücadelenin ve demokrasinin bir göstergesi olarak görülebilir mi?

S.M.: Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin listesi, Rus halkının hizmetkarı Lenin'in sözleri ve Stolypin madalyası sahibi bir akıl  tarafından yönetildi. Yükselişlerini hak ettiklerini anlamak gerekiyor. Ancak bu temelde hiçbir şeyi değiştirmiyor, Birleşik Rusya (EP), daha önce olduğu gibi, herhangi bir yasanın kabulü için anayasal çoğunluğa sahip olmaya devam edecektir. Komünist Parti (RFKP) milletvekillerinin bileşiminden bahsetmiyorum bile. Kapitalistler ve milyonerler, eski Birleşik Rusya üyeleri beyefendiler var, eski parlamenter mahkumlar bile var, ancak işçi hareketini örgütleyen işçiler ve insanlar yok.

D.V.: Peki ya Birleşik Rusya'nın anayasal çoğunluğu (300'den fazla oy) aldığında, yani oyların yaklaşık yüzde 50'sini (belirtilen rakamdan biraz daha az) kazandığında ne olacak?

S.M. : Bunun için bölgesel seçimler var. Dışarıdan bakıldığında demokrasinin bir unsuru gibi görünüyor, ancak herhangi bir lokomotifi olmayan belirli milletvekilleri, bölge sakinleri tarafından seçilebiliyor. Bu durumda iktidar partisi, azınlığın oylarını lehine kullanıyor (para, idari kaynaklar, medya vb.). Bu yetkilerin büyük çoğunluğu Birleşik Rusya (EP) tarafından kullanılacak, istisnai durumlar ise seçmenlerin demokrasiye olan inancını desteklemek için vardır.

D.V.: Peki Rus demokrasimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yine aynı simit hadisesi mi?

S.M.: Simit’in ortasındaki delik genişledi!

D.V.:Peki Rusya Komünist İşçi Partisi (RKİP) ne sunuyor?

S.M.:  Fabrikalarda, tersanelerde ve parlamento dışında her yerde genel bir grev, sosyalizm mücadelesini geliştirerek gücün kendisi olmalıyız. Seçimleri politik kırıntılar için değil, Leninist bir şekilde sınıf mücadelesinin gelişmesine yardımcı olmak için kullanacağız. Ancak bunun için işçi sınıfı ve partisinin, bir seçmen ya da gözlemci olarak değil, aktif bir emek politika yaratıcısı olarak sürece dahil olmaları gerekiyor.

D.V..: Zor görünüyor.

S.M.: Siyah Ekim 1993'ten sonra kolay olacağını kim söyledi? Yakında da kesinlikle daha kolay olmayacak. Bu yüzden partimizin söylemi, seçilmiş yolda tereddüt etmeyeceğiz!

Kaynak: RKRP