RTÜK 17 medya kuruluşunu kapattı

RTÜK 17 medya kuruluşunu kapatma kararı aldı. Kapatılma kararı alınan kuruluşlar yayıncı kütüğünden de çıkarıldı.05-11-2017 02:04

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 17 medya hizmet sağlayıcı kuruluşunun Üst Kurul'unda ki yayın haklarını iptal etti. RTÜK ayrıca bahse konu kuruluşları yayıncı kütüğünden çıkardı.

RTÜK’ün yaptığı açıklamada; “Bu bağlamda aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara daha önceden tahsis edilmiş olan kanal/frekanslardan yayınlara devam edildiğinin tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır” hükmü çerçevesinde işlem yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.