Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yedieminlik faaliyetleri de özelleştirildi

Resmi Gazete'de yer alan 'Cumhurbaşkanı kararı'na göre yedieminlik faaliyetleri de özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme süreci 2025'e kadar tamamlanacak.30-09-2021 10:18

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 'Cumhurbaşkanı kararı'na göre yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsamına alındı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) ilişkin 'Cumhurbaşkanı kararı'na göre, icra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi. 

BÖLGELERE AYRILARAK ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek. Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme sözleşmelerinin, işletici ile ÖİB ve Adalet Bakanlığı tarafından imzalanmasına karar verildi.

İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamında haczedilen mallar, halihazırda Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza ediliyor.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetleri ilgili mevzuatı çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesine devam edilecek.