Resmi Gazete: Muhasebe, İslam dininin farz-ı kifayesidir

14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de muhasebenin, İslam dininin farz-ı kifayesi olduğu belirtildi.19-12-2019 08:00

İleri Haber

AKP iktidarı döneminde gericiliği her geçen gün yaygınlaştırılma çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de 'muhasebenin, İslam dininin farz-ı kifayesi' olduğu belirtildi.

Resmi Gazete'de, “Adil olma kavramı (adalet), Kuranıkerim’de birçok ayette geçmektedir. ‘Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlarına yardım etmeyi emreder’ ve ‘Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor...’

Adalet kavramının muhasebe felsefesinde ‘önyargı taşımama’ olarak bilinen bir karşılığı da vardır. Muhasebe ve denetim standartları ilkesel olarak bu kavramın hayata geçirilmesine öncülük etse de adalet esasen etik bir değerdir. Bu sebeple mesleki görev ve hizmetlerini yerine getirirken denetçilere gösterecek etik kurallara ihtiyaç bulunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Mesleki yeterlik ve özen ilkesine dayalı etik davranış kuralları, “Denetçi, mesleki görev veya hizmetlerini özenle ve düzgün biçimde yerine getirirken Allah-u Teâlâ’ya, topluma, mesleğine, müşterisine ve kendisine karşı sorumlu olduğu” denilerek tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şûrası’nda yaptığı konuşmada, “Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz. Bir Müslüman, dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir” demişti.