Rektöre profesörlük şartı geri getirildi

703 sayılı kararnameyle rektörlük atamaları için profesör olma şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi.16-07-2018 08:52

‘Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 nolu kararnameyle rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Öte yandan kararname ile ÖSYM Başkanlığı’nın teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar da belli oldu. Buna göre, başkanlığın karar organı olan ‘yönetim kurulu’, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. Başkan, yönetim kurulunun da başkanı olacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, Yükseköğretim Kurulu’ndan bir temsilciden, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu’nca seçilen bir temsilciden oluşacak.

ÖSYM ŞİRKET KURABİLECEK

ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak. Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı. ÖSYM Başkanı, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç başkan yardımcısı atayacak.

ÖSYM, şüpheli durumlarda eşdeğer sınav yapacak. ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birden fazla sınav yapabilecek. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verecek.