Rejimin sınır ötesi: Sol19-12-2018 08:03

Can Soyer

Türkiye’de bir rejim değişikliğinin yaşandığı, artık genel kabul gören bir görüş. Dolayısıyla, bir yeni rejimden ve onun kuruluş sürecinden söz ediyoruz. 

Kimi zaman fiilen, kimi zamansa yasal düzenlemelerle gerçekleştirilen dönüşümlerin sonucunda, bir iktidar aygıtı olarak düşünülebilecek ne varsa Saray’a bağlanmış, Saray’ın denetimi ve dümeni altına sokulmuş durumda.

Yasama, yürütme, yargı, maliye, hariciye, emniyet, silahlı kuvvetler, eğitim, sağlık, bayındırlık işleri, yerel yönetimler; en büyüğünden en küçüğüne kadar devletin tüm parçaları ve fonksiyonları tek elde toplandı.

***

Yazının devamını okumak için tıklayınız...