'Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü bağımsız yapıda yeniden açılmalı'

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün bağımsız yapıda yeniden açılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.28-04-2020 09:55

İleri Haber

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün bağımsız yapıda yeniden açılmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Basın açıklamasında "Ülkemiz yurt dışında geliştirilip satışa sunulacak aşıları beklemeye mahkûm edilmiştir. Her ne kadar bazı üniversitelerde bu alanda çalışmalar yapıldığı belirtilse de bu çalışmaların, 2011 yılına kadar başarılı çalışmalar yapan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin tecrübe ve birikimi ile yapabileceği çalışmalar düzeyinde olamayacağı aşikârdır" ifadelerine yer verildi.

"Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin toplum sağlığının korunmasına katkı sunabilmesi için yeniden bağımsız yapısına kavuşturularak ivedilikle faaliyete geçirilmesi gerekmektedir" denilen basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"COVİD 19 pandemisinin kaosu içinde dünyadaki birçok ülkenin aşı geliştirme yarışında olduğu bu günlerde; bağımsız bir kurumsal yapı ve donanıma sahip bir kurumun olamaması sebebiyle ülkemiz yurt dışında geliştirilip satışa sunulacak aşıları beklemeye mahkûm edilmiştir. Her ne kadar bazı üniversitelerde bu alanda çalışmalar yapıldığı belirtilse de bu çalışmaların, 2011 yılına kadar başarılı çalışmalar yapan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin tecrübe ve birikimi ile yapabileceği çalışmalar düzeyinde olamayacağı aşikârdır.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, ülkemizin bulaşıcı hastalıklarla mücadelesinde aşı ve serum üreterek, tıbbi tahlil laboratuvarlarının geliştirilmesiyle hastaların teşhis ve tedavisine destek olarak, ilaç kontrol laboratuvarları ile standartlara uygun ilaç üretimini teşvik ederek, analitik toksikoloji laboratuvarlarının ve zehir danışma merkezinin oluşturulmasıyla halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmuştur. Son derece sistemli, bilimsel ve faydalı çalışmalar yapan ve birçok bilim adamının yetişmesine katkı sağlayan ve köklü birikimleri olan kurum, en önemlisi ülkemizin aşı ve serum temini konusunda dışa bağımlılığını minimum seviyeye indirerek çok büyük bir katkı sağlamıştır.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin toplum sağlığının korunmasına katkı sunabilmesi için yeniden bağımsız yapısına kavuşturularak ivedilikle faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Kurumun yeniden faaliyete geçirilmesindeki ihtiyaç yalnızca COVİD 19 pandemisi ile sınırlı olmayıp ülkemizin gelecekte karşı karşıya kalabileceği tüm bulaşıcı hastalıklar bakımından da önem arz etmektedir. Aşı ve serum üretimi konusunda başka ülkelere bağımlılığımızın azalması yalnızca salgın hastalıkların önlenmesini kolaylaştırmayacak ayrıca yabancı firmalara ödemek zorunda kaldığımız milli servetten de tasarruf edilmesini sağlayacaktır.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinin yeniden bağımsız bir kurum haline getirilerek faaliyete geçirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak yasal düzenleme ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması önem arz etmektedir. Bu çalışma grubunu oluşturacak üyelerin özellikle enfeksiyon hastalıkları, immünoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, hematoloji, viroloji, mikoloji, biyoloji, farmakoloji, biyokimya, toksikoloji ve benzeri alanlarda uzmanlıkları ve dünyaca kabul görmüş çalışmaları bulunan kişilerden ya da bu alanlarda var olan uzmanlık derneklerinin temsilcilerinden oluşturulması ayrıca özellikle halk sağlığı uzmanlarının danışmanlığının alınması gerekmektedir. Bu çalışma grubunun, dünyadaki güncel standartları da dikkate alarak kurumun organizasyon şemasını ve faaliyetini gerçekleştirebilmesi için gerekli olabilecek modern donanım ve personel sayısını belirledikten sonra ihtiyaç duyulan mali desteğin ve kurumun bütçe planlamasının hazırlanması için bir sağlık işletmeleri yönetimi uzmanı ile bir mali danışmanın desteğini de alması gereklidir. Çalışma grubunun hazırlayacağı bu raporun TTB ve üniversitelerin de görüşleri alınarak revize edilmesinden sonra bir hukuk danışmanı ile birlikte yasa tasarısı haline getirilmesinin faydalı olacaktır."