Rant tehlikesi: Boğaziçi Üniversitesi'nin de yer aldığı arazinin statüsü bakanlık tarafından değiştirildi

Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinde bulunan arazinin statüsü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. Karara göre, söz konusu statüye sahip alanlarda 'koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri' yapılabiliyor.30-09-2021 13:43

Boğaziçi Üniversitesi ve çevresindeki arazinin statüsü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. Bakanlığın yeni düzenlemesiyle birlikte 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilen arazi, yapılaşmaya açılabileceği endişesini doğurdu. Resmi Gazete'deki bakanlık kararına göre; bu statüye sahip alanlarda 'koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri' yapılabileceği belirtiliyor.

Mezunlar ve Mimarlar Odası, söz konusu kararın iptali için başvuruda bulunma kararı aldı.

BAKANLIK DUYURUSU

Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 27 Ağustos tarihli duyurusu şu şekilde:

''Söz konusu proje kapsamında İstanbul ili içerisinde çalışılan alanlardan biri olan, Sarıyer ilçesi, Rumelihisar ve Bebek Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi için hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nun İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun 08.07.2021 ve 13.07.2021 toplantılarda görüşüldüğü ifade edilmekte olup, alınan 1248 ve 1530 sayılı komisyon kararları ile; söz konusu alana ait Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporunda önerilen ve ekli haritalarda gösterilen toplam 217,867,09 metrekarelik alanın ''sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” ve 205,454,884 metrekarelik alanın “nitelikli koruma alanı” olduğuna ve onaylanmak üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmesine karar verildiği belirtilmektedir."

Doğal SİT alanında bulunan üniversite ve yakın çevresinin bir bölümü 'nitelikli koruma alanı', bir bölümü de 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı'na dönüştürüldü.

Uzmanlar tarafında yapılan değerlendirmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşullarını yeniden düzenleme kararı Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi için uygulanılmak istendiğine işaret belirtildi. 

Uydu görüntüsüne göre yeşil renkli kısımların imara açılacak olan alanlar olduğu belirtilirken, 'koruma kalkanı' olarak nitelendirilen SİT'in neden kaldırıldığının açıklanması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, bir sonraki aşamada yapılacak imar değişikliği ile yapılaşmanın olanaklı olduğunu söyledi.

"YETKİLİLER RAPOR PAYLAŞMIYOR"

Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, Boğaziçi Üniversitesi arazisinde yaşananlara ilişkin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"İktidar Boğaziçi Üniversitesi arazisine çökmeye mi hazırlanıyor? Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı bir duyuruyla arazi statüsünün Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildiğini açıkladı. Anlamı: Resmi Gazete'deki bakanlık ilke kararına göre bu statüye sahip alanlarda "koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile TURİZM TESİSLERİ" yapılabileceği belirtiliyor.

Duyuruda SİT tescili için dayanak olarak "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu" sunuluyor ama Bu rapor duyuru ekinde yer almıyor. Dahası bugün bir grup Boğaziçi mezunu raporun örneğini görmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük yetkilileri, hukuki olarak isteyen herkesin görme hakkı bulunan bu raporu paylaşmayacağını beyan etti.

Normalde arazi statüsünün değiştirildiğini beyan eden kararın ekinde yer alması gereken bu raporu saklamanın nedeni nedir? Yetkililer ısrarlı talep üzerine, "dava açın" karşılığı veriyor. Acaba gerçekten böyle bir rapor var mıdır? Şu an bu bile şüpheli. Suç işleniyor."