Peşkeş tekeli de Saray’da

Son yayımlanan kararname ile özeleştirmede de yetki Saray’a verildi.17-07-2018 06:53

Geçtiğimiz Pazar günü yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da (ÖİB) yeniden düzenlendi, idareye yeni görevler verildi.

Bundan böyle idare, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa kapsamında Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanı tarafından alınan kararları da uygulayacak, her ikisinin verdiği görev ve yetkilerle ilgili konularda karar verecek. Eski mevzuatta idarenin görevleri arasında “Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararlarını uygulamak ile Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek” vardı.

KURULA GEREK KALMADAN DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANI EMRİ

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı ise başbakandı. Şimdi ise kurula da gerek kalmadan, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri de yapacak.

SGK POLİTİKALARINI DA ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Cumhuriyet’in haberine göre kararname ile SGK da yeniden yapılandırıldı. Bundan böyle SGK Başkanı, kurumu anayasa ve yasaların yanı sıra Cumhurbaşkanı’nca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmekle de görevli olacak.