'Paralel baro' görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor

Dün ilk iki maddesi kabul edilen iktidarın paralel baro görüşmeleri bugün de Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.09-07-2020 17:43

AKP ve MHP'nin ortaklaşa sunduğu ve pazartesi günü Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek, dün Meclis Genel Kurulu'na getirilen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'in görüşmeleri bugün de sürüyor.

Dün yapılan görüşmeler teklifin ilk iki maddesi oylanarak kabul edilmişti. Görüşmeler bugün 3. madde ile yeniden başladı. Yapılan görüşmelerde muhalafetin önergeleri reddedildi ve oylamayla 3. madde de kabul edildi.

Görüşmelere 4. maddeyle devam ediliyor.

KABUL EDİLEN MADDELER

MADDE 1 - 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer barosu” ibaresi “baro” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - 1136 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına “dahildir.)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve staj yaptığı baroya kayıtlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer barosuna” ibaresi “baroya” şeklinde değiştirilmiştir.