Pandemi fırsatçılığı: Markette ilaca doğru…15-10-2020 09:34

Nurettin Abacıoğlu

*Bu yazı gelip geçen yiğit ECZA kooperatifçileri ve Atila Uzgören’in anısınadır.

Bildiğiniz gibi ahalimiz, “hap” sözcüğünü ilaç yerine kullanır. Eskinin “pilül”ünden galattır…

“Hapı yutmak” deyimine de iki anlam yükler. Birisi “ilacı içmek” yerinedir ki masum bir anlamdadır. Diğeri ise daha yaygındır ve “çok kötü bir duruma düşmek” yerine, argo bir ağız olarak kullanılır. Hikâyesi de, IV. Murat dönemine dayandırılır…

***

Yazının tamamını okumak için tıklayın.