ÖZEL |AKP'nin sağlıkta rant projesi: Hastaneler şirket, hastalar müşteri

TTB Başkanı Tükel: "Sağlık Bakanlığı'nın 'Şehir hastaneleri' projesiyle hastaneler şirket, hastalar müşteri olacak" dedi.02-08-2017 12:38
İzgen Gökçe

Sağlık hizmetinin devlet eliyle piyasa çekildiği "Şehir hastaneleri" projesi hakkında konuşan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel," Hastaneler şirket, hastalar müşteri olarak görülüyor" dedi. 

Sağlık Bakanlığı tarafıdan kamu-özel ortaklığı kapsamında hazırlanan şehir hastaneleri yap-işlet ve kirala-devret modeli kapsamında uygulanıyor. Yapılan düzenlemelerle ihale ile birlikte hazine arazisi, hizmet ve alanları işletmek üzere bedelsiz olarak şirketlere devredilecek.Sağlık Bakanlığı'nın hizmet alımı ve bina kullanım bedeli adı altında şirketlere 25 yıl boyunca ödeyeceği kira şehir hastanelerinin döner sermayesinden çıkacak. 
Raşit Tükel, sözleşmelerde kira bedellerinin zamanında ve tam ödenmemesinin bakanlık garantisi altında olduğunu söyleyerek, devletin hastane yataklarının %70 doluluğunu da taahhüt ettiğini belirtti. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise aradaki farkın şirketlere ödeneceğini ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EK ÖDEME ALAMAYACAK
Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerinin çok yüksek olduğunu, bir kaç yıllık kira ödemesiyle hastanelerin sabit yatırım tutarlarının karşılandığını vurgulayan Tükel, bu yüksek bedellerin hastanelerin döner sermayelerinden karşılanacağı için sağlık çalışanlarının daha düşük miktarda ek ödeme almalarına neden olacağını belirtti.

HEKİMLİK DEĞERLERİ HİÇE SAYILIYOR
Şirketlere işletecekleri hastanelerdeki yatan hasta sayısının garanti edildiğinin bir başka ifadeyle belli bir oran üzerinden hastalanma garantisinin verildiğini söyleyen Tükel, " Tıp etiği ve hekimlik değerleri hiçe sayılmakta, halkın sağlık hakkı üzerinden neoliberal politikalar doğrultusunda karlılığın hedeflendiği ticari bir alan oluşmaktadır" dedi. 
Tükel, kredi kullanan şirketlerin zora girmesi durumunda ortaya çıkacak riski devletin üstlendiği projede, 17 şehir hastanesi için ihale alan şirketlerden çıkacak paranın yaklaşık 10 milyon dolar; devletin ise 25 yılda şirketlere ödeyeceği toplam paranın ise 27 milyar dolar olduğunu vurguladı.

KAPATILAN HASTANELERİN ARAZİLERİ RANTA AÇILACAK
"Şehir hastanelerinin ismi aldatmasın" diyen Tükel, bu hastanelerin şehir merkezi dışına taşınacağını söyledi. Şehir merkezlerindeki hastanelerin kapatılacağını, hastane düzeyinde sağlık hizmeti ağırlıklı olarak şehir hastaneleri üzerinden verileceğini belirtti. Tükel, bu planlama yapılırken halkın sağlık hizmetlerine ulaşımı konusunda oluşacak sorunların dikkate alınmadığını ifade ederken, " Sağlık hizmetini esas alıyorsanız, şehirdeki hastanelerin şehirin dışındaki kampüslerde toplamanın akılcı bir açıklamasını bulmak zordur. Ticari bir işletme olarak baktığınızda ise, hastane yataklarının %70 doluluğu taahhüt edebilmek için şehirdeki diğer hastaneleri kapatmaktan başka bir yol görünmüyor" dedi. Kapatılan hastanelerin bulunduğu arazilerin ranta açılacağını da sözlerine ekledi. 

AKP'NİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ
Şehir hastaneleri projesinin, AKP hükümetinin 14 yıldır uygulamakta olduğu "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın kamusal sağlık hizmetinin, döner sermayeli sağlık işletmeleri modeline geçişin bir uzantısı olduğunu belirten Tükel, "Kamu özel ortaklığı modeli, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin özelleştirilmesidir. Aynı zamanda bu uygulamayla kamudan özele büyük miktarlarda kaynak aktarımı sağlanmaktadır" diye sözlerine ekledi. Sağlığın meta, hastanelerin şirket olduğu, hastaların ise müşteri olarak görüldüğü bir sistemde halkın sağlık hakkı talebini yükseltmenin önemine dikkat çekti.