Öncü Göstergeler-I: PMI18-11-2020 08:51

Mustafa Özer

İktisadi faaliyette neler olup bittiğini gösteren her ayın başında bir önceki ay için açıklanan ilk verilerden biri olması, resmi verilerden önce kamuoyu ile paylaşılması ve açıklanan verilerle gösterdiği yüksek korelasyondan dolayı, PMI’lar önemli bir öncü gösterge olarak görülür. PMI, bir ekonomide neler olup bittiğinin görüntüsünü bize veren en hızlı veridir. PMI endeksleri, önceki yıla göre değil de önceki aya göre değişimi ölçüyor ve gösteriyor olması nedeniyle ekonomide yaygın olarak kullanılan diğer endekslerden ayrılır. PMI, sanayi üretiminin dolayısıyla da büyümenin öncü göstergesi olarak değerlendirildiği gibi, başta Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) olmak üzere; imalat sanayi ile hizmetler sektörü üretim düzeyleri, enflasyon göstergesi olarak Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), girdi fiyatları, küresel ticaret ve tarım dışı istihdam gibi çok sayıda temel iktisadi değişkenin izlenmesine de yardımcı olur.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.