Onbeşler unutulmadı: Mücadele sürüyor!

97 yıl önce; 28 Ocak’ı, 29 Ocak’a bağlayan gece Karadeniz açıklarında katledilen Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kurucuları ve ilk MK üyelerini saygı ve mücadele kararlılığıyla anıyoruz.28-01-2018 09:03

İleri Haber

1917 Büyük Ekim Devrimi, muzaffer bir zaferin kendi sınırlarını aşarak dünyayı etkilediği; tüm dünyadaki işçi, köylü ve yoksullara kendi iktidarlarını kurabilecekleri hayalini ve mücadele azmini aşılayan sarsıcı, öğretici bir kırılmayı temsil etmiştir.

Ekim Devrimi’nin sarsıcılığı bununla sınırlı kalmayarak, o dönemde devam eden emperyalist paylaşım savaşının koşullarını değiştirmiş ve genç Sovyet Devleti, devrimden sonra sadece savaştan çekilerek değil, emperyalistlerin savaş sonrası planlarına varlığıyla ket vurarak emperyalistlerin Anadolu’da yeni bir düzenin, cumhuriyetin kurulmasına razı gelmelerine neden olmuştur.

Bu ortamda, Bakü’de düzenlenen Doğu Halkları Kurultayı için Sovyet Rusya ve Anadolu’dan gelen delegeler 10 Eylül 1920’de, ülkemiz coğrafyasına yönelik mücadele veren ilk komünist parti, yani TKP’yi kurmuşlardır.

Mustafa Suphi başkanlığında toplanan ilk TKP MK toplantısında alınan en önemli karar ise; Anadolu’da devam eden direnişe destek vermek ve yüzünü Rusya’da hayat bulan sosyalist iktidara çeviren direnişçi grupları örgütlemek için Anadolu’ya gitmek olmuştur. 

Bu gayeyle yola çıkan Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı, Karadeniz açıklarında bir teknede göğüslerinden hançerlenerek kalleşçe katledilmişlerdir.

Komünist şair Nazım Hikmet, 1922 yılında şu an Gürcistan’ın başkenti olan Batum’da Suphi ve yoldaşlarına şu dizeleri ithaf etmiştir:

Yangınlara fazla bakan gözler yaşarmaz
Alnı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz
Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını

Yine fakat bir yıldırım zulmeti yırtsa
Sağır göğün koynundaki çanı haykırtsa
Anıyoruz göğsünüzün son sayhasını

Eski cihan yeni cihan önünde eğil!
Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil,
Her ne yapsan varacağız emelimize!

Karadeniz… bunu duysun derinliklerin:
O ateşli göğüsleri delen hançerin
Kabzasını alacağız biz elimize!