OMÜ’den işçilere yüzde 5 zam dayatması

OMÜ’den işçilere yüzde 5 zam dayatması

İşçilere yüzde 42,35 zam yaptığını iddia eden OMÜ Rektörlüğü, eski zamma yüzde 5 ekledi.

İleri Haber

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ve işçiler arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci üzerinden 3 ay geçti. OMÜ Rektörlüğü ise 30 Haziran’da sona eren yüzde 37,35’lik zammın üzerine yüzde 5 zam ekleyerek işçilere yüzde 42,35 zam yaptıklarını iddia etti.

Yapılan bu açıklamanın ardından rektörlük önüne yürüyen Tez Koop-İş üyesi işçiler, rektörün hesaplamasıyla yüzde 42,35 olan ama sadece yüzde 5 eklenen zammı protesto etti.

Tez Koop-İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 3 aya yakın süre geçmesine rağmen hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile getirmek için haftalardır eylemlerini sürdürmektedir.

Sendikamız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönem işveren sendikası TÜHİS’e üye olan üniversitede Sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilmemiş; TÜHİS kendi teklifini dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir.

‘YÜZDE 5 ÜCRET ZAMMI TEKLİF EDİLDİ’

Dün OMÜ Rektörlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili yapılan açıklamayı şaşkınlıkla okuduk. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada; 30 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmesinden doğan %37,35lik zam oranı ile TÜHİS tarafından yeni dönem toplu iş sözleşmesinin ilk altı ayı için önerilen %5 zam oranı toplanarak %42,35 oranında zam yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak belirtmek de fayda var: %37,35 lik zam oranı yani 01.01.2022-30.06.2022 döneminde oluşan TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, bir önceki dönem toplu iş sözleşmesinin son gün zammıdır. Her toplu iş sözleşmesinin ücret zamları kendi dönemi içerisinde planlanmaktadır. Rektörlüğün de ifade ettiği gibi 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere TÜHİS tarafından yeni dönem toplu iş sözleşmesinin birinci yıl birinci altı ay dönemi için (01.07.2022-31.12.2023) %5 ücret zammı teklif edilmiştir. Sendikamızın itirazı da bu zam oranınadır. Hayat pahalılığının giderek arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, elektrik, doğalgaz, gıda, yakıt gibi yaşamsal önemdeki temel tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün yeni zamlar eklendiği, çalışanların giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemde işveren sendikasının % 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

‘ÜCRETTE VE SOSYAL HAKLARDA EŞİTLİK SAĞLANMALIDIR’

Sendikamızın talebi nettir: kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında çalışan işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmalıdır. OMÜ işçilerinin ücretleri diğer kamu kurumlarında çalışmakta olan işçilerin ücretleriyle eşitlenmelidir.

Diğer yandan OMÜ işçileri haftalardır Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getirmektedir. Üniversitenin en önemli bileşeni olan işçilerin, üniversite içerisinde yaptıkları hak arama eylemleri Rektörlüğün ifade ettiği gibi demokratik hak arayışının sınırlarını aşmamakta aksine üniversitede iş barışının biran önce tesis edilmesi için OMÜ işçileri yoğun çaba sarf etmektedir.

Diğer yandan OMKAN’da da benzer bir süreç yaşanmaktadır. OMKAN’da uzun yıllardır büyük bir özveriyle çalışan işçilere de OMKAN tarafından sefalet zammı teklif edilmiştir. Asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen zam oranları ne akla ne de vicdana sığmaktadır. Tüm bunlara rağmen sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, biran önce sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, işçilerin hak ettikleri ücreti alabilmesi için gerekli adımları atmıştır.

‘KAZANILMIŞ HAKLARDA HİÇBİR ŞEKİLDE GERİYE GİDİLEMEYECEĞİ AÇIKTIR’

Aynı zamanda TÜHİS tarafından mevcut sözleşmemizde işçi lehine yer alan hükümler dahi geriye götürülmek istenmiştir. Çalışma saatleri toplu iş sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu çalışma saatlerinin uygulandığı Üniversitede çalışma saatlerinde ikilik yaratılmak istenmektedir. Aynı işyerinde aynı işi yapan işçilerin bir kısmı haftada 40 saat çalışırken, diğer işçiler haftada 6 gün, 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Aynı işyerinde çalışan işçiler arasında bu tür bir eşitsizlik, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır, eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Toplu iş sözleşmemizde yer alan hükümler yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış haklardır. Sendikamız tarafından kazanılmış haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

Diğer yandan kamu idarelerinde çalışan 700 binden fazla işçi için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda en düşük ücretleri ve ücrete bağlı hakları belirleyen 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün uygulandığı kamu işyerlerinde benzer işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin çok altında ücret teklif edilmesi Anayasa’nın özenle koruduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de sosyal adalet ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesine uygun olarak kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında çalışan işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmalıdır. Yıllarca verilen mücadeleler sonucu toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir.

Hepimizin bildiği üzere ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden bir an önce işçilerin mağduriyeti giderilmeli, işyerinde çalışma barışı yeniden tesis edilmelidir.

‘İŞÇİLER ANAYASAL HAKLARINI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR’

Haftalardır buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne sesleniyoruz:

Sendikamızın toplu pazarlık sürecinin başından beri tutumu çözüm odaklı olmasına rağmen işveren sendikasının ve Rektörlüğün tutumu çözümden oldukça uzaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücretler dayatan, sendikamızın yıllardır mücadele ederek kazandığı hakları geri götürmeye çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve İşveren Sendikası TÜHİS bu uzlaşmaz tutumdan bir an önce vazgeçmelidir.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz:

Yıllardır gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan işçiler bu üniversitenin işçileridir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri toplu sözleşme masasından harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almadan kalkmak istemiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerinin haklı talepleri karşılanmazsa işçiler sendikalı olmaktan aldığı güçle Anayasal haklarını kullanmaktan çekinmeyecektir.”