‘Ölülerin sağ gösterilmesi planlı vahim bir çalışma’

“Ölülerin sağ gösterilmesi dijital bir hata olarak değerlendirilemeyecek kadar vahim ve planlı bir çalışmanın ürünü.”27-03-2018 13:10

Meryem Yıldırım / @meryem_yildrim

CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen’in nüfus kayıtlarının düzeltilerek seçim kütüklerinin güncellenmesi ve seçim güvenliği hakkında İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaptı. Ölmüş insanların sağ olarak görünmesinin seçim güvenliği ve objektifliğini tartışılır hale getirdiğini belirten Pekşen, “Bu durum dijital bir hata olarak nitelendirilemeyecek kadar vahim ve planlı bir çalışmanın ürünüdür” dedi.

‘ALT-ÜST SOY KAYITLARI ŞAİBELİ’

Nüfus Müdürlüğü tarafından açıklanan alt-üst soy kayıtlarında uzun zaman önce vefat etmiş insanların sağ göründüğünü ve bu kayıtların da seçimlere yönelik büyük bir şaibe oluşturduğunu belirten Pekşen, bu konuda inceleme başlatılması ve kayıtların düzeltilmesi için bakanlığa başvuruda bulundu.

‘DİJİTAL BİR HATA OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ, VAHİM’

CHP’li vekil, “Gerçekte vefat etmiş olduğu halde; gerek e-Devlet sisteminde, gerekse de seçmen listelerinde hayatta görünen vatandaşların olması, ‘dijital bir hata’ olarak nitelendirilemeyecek kadar vahim ve planlı bir çalışmanın ürünüdür” ifadelerini kullandı.

‘İVEDİLİKLE MÜLKİ AMİRLERE TALİMAT VERİLİP SORUŞTURMA AÇILMALI’

Kayıtlarda ortaya çıkan bu şaibenin giderilmesinin yasal yükümlülüğünün İçişleri Bakanlığı’nda olduğunu kaydeden Pekşen, “Ülkemiz açısından büyük öneme sahip seçimlerin yaklaştığı şu dönemde, dijital bir hatanın çok daha ötesinde sonuçlar doğurabilecek vefat etmiş vatandaşların hayatta göründüğü nüfus kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla, ivedilikle valilik ve diğer mülki amirlere talimat verilmeli ve soruşturma açılmalıdır” dedi.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler” başlıklı 33. Maddesi’ni hatırlatan Pekşen, şunları söyledi: “Bu maddede, ‘Merkezî veri tabanında yer alan kayıtlara göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler Genel Müdürlükçe tespit edilir. Tespit edilen kayıtların araştırılması mülkî idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılır. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir.’ ibaresi yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı derhal bu maddeyi uygulayarak araştırma yapmalı ve nüfus kayıtlarını düzeltmelidir. Seçim güvenliği ve ortaya çıkan şaibenin son bulması için bu çalışma bir an önce başlatılmalıdır. Bu yönde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yaptık.”

‘SAHTE SEÇİMLERLE ÜLKENİN ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Söz konusu nüfus kayıtları düzeltilene kadar da bu işin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan CHP’li vekil, “Böyle sahte seçmenle, ölüyü dirilterek, mühürsüz oy pusulaları ile düzenlenecek seçimlerle bu ülkenin çalınmasına, atı çalanın Üsküdar’ı geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”