Okan Üniversitesi'nde akademik ve idari personel çıkarıldı

İstanbul Okan Üniversitesi, işten çıkardığı akademisyenleri ve idari personelleri ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi gerekçe göstererek yasal haklarını vermeden işten çıkardı.28-06-2019 17:11

İleri Haber

İstanbul Okan Üniversitesi, bünyesindeki işten çıkardığı akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak'a ait e-imzalı bir iletiyle ülkenin ve kurumun içinde bulunduğu ekonomik kriz bahane edilerek, 30 Haziran'da iş akidlerinin sona ereceği, bunun için 27 Haziran'a kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne gelmeleri gerektiği bildirildi. 

İş akitleri sona erdirilen öğretim üyelerine üniversite yönetiminin daha öncesinde 1 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir yıllık yeni iş sözleşmeleri gönderdiği ve öğretim üyelerinin de bu sözleşmeleri imzalayarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim birimlerine teslim ettiği öğrenildi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından idari personellere işveren kaşesi ya da ıslak imzası olmayan bir evrak tebliğ edildi ve sadece maaşlarının ödeneceği, işveren tarafından iş sözleşmesinin fesih edilmesine rağmen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tüm ücret ve ücretten sayılacak haklarının çalıştırılan personellere verilmeyeceği söylendi.